Preskočiť na obsah

Detský folklórny súbor JADLOVČEK, Margecany – 30. výročie vzniku

Detský folklórny súbor pracuje v obci Margecany od roku 1980. Od svojho vzniku uskutočnil množstvo samostatných celovečerných vystúpení, vystúpení s folklórnou skupinou Jadlovec, súťažných, festivalových, pozdravných vystúpení a pravidelne sa prezentuje na oslavách v obci. V jeho repertoári sú piesne a párové tance Dolného Spiša, dievčenské kolesá, chlapčenské hry a tance, scénické obrázky: Hra na svadbu, Hra na vojakov, Hry na Jakuba, Jarné zvyky, Pri močidlách, Vianočné zvyky. Počas svojej existencie sa sedemkrát zúčastnil na celoslovenskom festivale detských folklórnych súborov v Prešove, kde stále získal významné ocenenia. Bol mnohonásobným účastníkom najvýznamnejších festivalov na Slovensku (Východná, Detva). V roku 1988 dostal titul laureát medzinárodného folklórneho festivalu v Strážnici (Česká republika). Predstavil sa aj na iných medzinárodných festivaloch a družobných vystúpeniach v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Ukrajina, Maďarsko, Nemecko, Grécko, Turecko, Litva). Medzi úspechy Jadlovčeka patrí aj účinkovanie v
Slovenskej televízii v Košiciach (Pionierska lastovička, Vandrovali hudci a Medailón o DFS Jadlovček). V roku 1986 sa členovia súboru stali žiakmi tanečného odboru ZUŠ v Gelnici, v roku 2004 ZUŠ v Krompachoch, v súčasnosti Súkromnej ZUŠ v Margecanoch, čím sa zvýšila aj ich tanečná úroveň. Umeleckou vedúcou súboru od jeho vzniku je Marta Foglarová, s ktorou ako pedagogička tanca spolupracovala Klaudia Pribičková a v súčasnosti A. Furajtárová. Korepetítorom je Jozef Novotný.