Preskočiť na obsah

Orchester detí a mládeže HARMÓNIA, Bratislava – 30. výročie vzniku

Orchester detí a mládeže HARMÓNIA, Bratislava

Orchester detí a mládeže HARMÓNIA, Bratislava
Orchester detí a mládeže Harmónia je neprofesionálne teleso, združujúce mladých hudobníkov z Bratislavy a blízkeho okolia. Sú to predovšetkým žiaci základných umeleckých škôl, ako aj tí, ktorí sa po skončení školy stále venujú hudbe. Sporadicky orchester spolupracuje so študentmi Štátneho konzervatória, na ktorého pôde sa v súčasnosti schádza. Pod umeleckým vedením zakladajúcej dirigentky PhDr. Oľgy Podstavkovej oslávi orchester v roku 2010 svoje 30-ročné jubileum. Od roku 1995 spolupracuje s orchestrom dirigent Mgr. art. Jindřich Drmola a od roku 2007 aj dirigent Cyril Kubiš. Umeleckou poradkyňou orchestra bola dlhé roky dirigentka doc. Elena Šarayová-Kováčová. Z najvýznamnejších domácich a zahraničných účinkovaní a ocenení spomeňme: 1991: Cenu Slovenskej hudobnej spoločnosti na prehliadke bratislavských sláčikových orchestrov ZUŠ, Cenu slovenských hudobných skladateľov a koncertných umelcov na celoštátnej súťaži orchestrov ZUŠ; 1992, 1994: koncertné turné v Katalánsku (Španielsko); 1993, 2005: 1. miesta na 41. a 53. ročníku Európskeho hudobného festivalu mladých v Neerpelte (Belgicko) a účinkovanie na galakoncerte v roku 1993; 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004: ocenenia Národného osvetového centra na celoštátnej súťaži komornej a symfonickej hudby Divertimento musicale; 1995, 1999, 2003: celovečerné koncerty na Festivale studentských orchestrů v Prahe; 2002: spoluúčinkovanie na koncerte pri príležitosti životného jubilea hudobného skladateľa Júliusa Kowalského v Slovenskom rozhlase, Cenu hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora na 20. celoštátnom festivale Divertimento musicale, jarný koncert v Elte University Concert Hall v Budapešti; 2003: jarný koncert v Moyzesovej sieni SF so speváckym zborom Jeugkoor kindsheid Jesu z Hasseltu (Belgicko); 2005: Medailu D. G. Licharda (ocenenie NOC pri príležitosti 25-ročného jubilea); 2007: mimoriadne úspešné účinkovanie na IX. európskom mládežníckom festivale v Budapešti s účinkovaním na záverečnom galakoncerte v kaštieli Gödöllő, účasť na 23. celoštátnom festivale Divertimento musicale (NOC poverilo orchester predviesť skladbu Gaudeamus od Milana Nováka pri príležitosti životného jubilea skladateľa); 2008: spoluprácu s Bratislavským detským zborom, prezentáciu hudobnej rozprávky od Eugena Suchoňa Varila myšička kašičku v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, spoločný koncert s Remedios v Istropolise, koncert venovaný Eugenovi Suchoňovi k 100. výročiu narodenia skladateľa v CC Centre v Petržalke.