Preskočiť na obsah

Emilián Cvengroš, Markušovce

29. 10. 1935 *Emilián Cvengroš, Markušovce – 75 rokov
Takmer celý život pracoval ako rušňovodič, čo našlo odraz v jeho tvorbe. Je zakladajúcim členom klubu amatérskych výtvarníkov, ktorý v roku 1979 vznikol pri vtedajšom OOS v Spišskej Novej Vsi. Tam získal skúsenosti pod vedením akademických umelcov Ladislava Kacvinského a Mariána Hennela. Bol účastníkom súťaže neprofesionálnych výtvarníkov na úrovni okresu, kraja a celoštátnej. Tematicky sa venuje krajinárskej tvorbe. Námety čerpá najmä z rodného Spiša v zákutiach Slovenského raja a na samotárskych potulkách po Slovensku. Jeho obrazy charakterizuje lyrickosť, jemná škála farieb, sú odľahčené od zbytočných detailov, čo podčiarkuje náladu v krajine. Maľuje obrazy železníc s tunelmi a vlaky (parné rušne). Dominuje olejomaľba, ale využíva rôzne maliarske techniky, akvarel, temperu či suchý pastel. Vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí (Maďarsko, Ukrajina). V roku 2000 dostal Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a v roku 2005 generálny riaditeľ NOC udelil Medailu D. G. Licharda.