Preskočiť na obsah

Medzinárodný rok vzdelávania v oblasti ľudských práv

/aj Medzinárodný rok vedomostí o ľudských právach/
(International Year of Human Rights Learning)
začal sa 10. 12. 2008 Vzdelávanie sa bude týkať činností, ktoré majú rozšíriť a prehĺbiť vzdelávanie v oblasti ľudských práv, vzdelávanie založené na princípoch univerzálnosti, nedeliteľnosti, vzájomnej závislosti, nestrannosti, objektívnosti a neselektívnosti, konštruktívneho dialógu a spolupráce (uznesenie 62/171 z 18. decembra 2007). Cieľom je posilniť presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv a základných slobôd vrátane práva na rozvoj.