Preskočiť na obsah

Medzinárodný rok astronómie

/uploads/4a/b6/4ab6db5763a0fc5dde25510dc5bffc74/Astronomia.jpg
(International Year of Astronomy, OSN)
VZ OSN na svojom zasadnutí 20. decembra 2007 vyhlásilo rok 2009 za Medzinárodný rok astronómie s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o význame astronomických vied a presadzovať všeobecný prístup k novým poznatkom a skúsenostiam z astronomických pozorovaní.
Medzinárodný rok astronómie prebehne v roku 400. výročia prvého použitia hvezdárskeho ďalekohľadu, ktorý skonštruoval Galileo Galilei. Ako prvý pozoroval 4 mesiace Jupitera, pohoria a krátery na Mesiaci a škvrny na Slnku. Podal názorný dôkaz správnosti Kopernikovho heliocentrického modelu slnečnej sústavy, čím pripravil cestu modernej vede a objavom v astronómii. Rezolúciu OSN predložilo Taliansko, vlasť Galilea Galileiho. Medzinárodný rok astronómie iniciovali Generálna konferencia UNESCO a Medzinárodná astronomická únia (na VZ IAU v júli 2003 v Sydney), ktorá bude koordinovať jeho priebeh na celosvetovej úrovni. Na rok 2009 sa pripravuje celý rad akcií na lokálnej, národnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Jednou z nich je napríklad jeden deň s hvezdárňami sveta, keď svetové observatóriá budú počas 24 hodín prenášať nočný obraz svojich ďalekohľadov a odovzdávať tak štafetu priameho prenosu ďalším a ďalším podľa toho, kde bude práve noc.