Preskočiť na obsah

Medzinárodný rok prírodných vlákien

(International Year of Natural Fibres, OSN)
Význam tohto roku spočíva v pripomenutí dôležitosti prírodných vlákien pre celý rad priemyselných odvetví, ktorú si väčšina ľudí vôbec neuvedomuje. Rozmanitá paleta prírodných vlákien produkovaných v mnohých krajinách vytvára dôležitý zdroj príjmov farmárov, a tak môže zohrať významnú úlohu a podiel na zabezpečení potravinovej bezpečnosti a odstraňovaní chudoby. Z toho dôvodu prispieva k dosahovaniu rozvojových cieľov tisícročia. Návrh vzišiel od krajín zastúpených v Organizácii OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorých časť ekonomiky sa zakladá na produkcii a spracovaní prírodných vlákien. VZ OSN podporilo ich návrh svojom zasadnutí 20. decembra 2006. VZ OSN vyzýva FAO na facilitáciu, v spolupráci s vládami, regionálnymi a medzinárodnými organizáciami, nevládnymi organizáciami, súkromným sektorom a relevantnými organizáciami v systéme OSN. Vlády a relevantné regionálne a medzinárodné organizácie, ako aj  nevládne organizácie a privátny sektor vyzýva na dobrovoľné príspevky a spoluúčasť, ako aj iné formy podpory roka. Odporúča všetkým vládam, systému OSN a všetkým ostatným činiteľom využiť tento rok na to, aby sa zvýšilo povedomie o význame týchto prírodných produktov. V roku 2009 sa uskutoční séria konferencií na danú tému, ale tiež séria módnych prehliadok.