Preskočiť na obsah

Medzinárodný rok zmierenia

(International Year of Reconciliation, OSN)
Medzi piliere úsilia OSN v jej viac než šesťdesiatročnej histórii patrí urovnávanie konfliktov. Procesy zmierenia sú osobitne dôležité a potrebné v tých krajinách a regiónoch sveta, ktoré boli a sú postihnuté konfliktmi, ktoré ovplyvnili a rozdelili spoločnosti podľa rôznych vnútorných, národných a medzinárodných aspektov. Veľa aktivít systému OSN a medzinárodného spoločenstva podporuje dosahovanie a zachovanie mieru, predchádzanie konfliktom, odzbrojenie, udržateľný rozvoj, smeruje k podpore a ochrane ľudských práv, dôstojnosti, demokracie, právneho poriadku atď. Tým zohráva významnú úlohu v iniciovaní a rozvoji procesov zmierenia. V presvedčení, že vyhlásenie Medzinárodného roka zmierenia na konci prvej dekády nového milénia poskytne medzinárodnému spoločenstvu možnosť usilovať sa, za aktívneho zapojenia všetkých investorov, programov a úsilí, o rozvíjanie procesov zmierenia, ktoré sú nevyhnutné a sú predpokladom na ustanovenie záväzného a trvalého mieru. Preto VZ OSN 20. novembra 2006 vyhlásilo rok 2009 za Medzinárodný rok zmierenia. Vyzvalo vlády štátov, medzinárodné a nevládne organizácie, aby spoločne prispievali k procesom zmierenia a obnovovaniu priateľských vzťahov medzi znepriatelenými sociálnymi skupinami a na to plánovali a implementovali kultúrne, vzdelávacie a sociálne programy pod záštitou UNESCO.