Preskočiť na obsah

Výročia podujatí v roku 2009

v záujmovej umeleckej činnosti, v tradičnej a ľudovej kultúre a aktivitách kultúrno-osvetovej činnosti
Folklórny festival Východná
Hviezdoslavov Kubín
Medzinárodný folklórny festival Myjava – Festival európskej tradičnej kultúry
Mládež spieva
Prečo som na svete rád/rada
Slávnosti zvykov a obyčají Rok na Gemeri, Slavošovce