Preskočiť na obsah

Výročia osobností v roku 2009

v kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej a ľudovej kultúre
január
Ján Adamčík, osvetový pracovník
Ing. Pavol Čorej, folklorista, manažer
Vladimír Morávek, Štefanov, kameraman
Milan Árendáš, majster ľudovej umeleckej výroby
Alexander Bodó, majster ľudovej umeleckej výroby
Jozef Kvočák, tanečník a choreograf
Mgr. Bc. Miro Černý, fotograf

február
Ján Dolný, spevák
Mgr. Alfréd Patsch, Kunešov, rezbár, hudobník
PhDr. Július Galgan, Čerhov, ochotnícky režisér
PhDr. Peter Zoričák, Skalica, historik a archivár, majster ľudovej umeleckej výroby
Mgr. Ján Lipták, Rejdová, folklorista, choreograf
Marián Vasko, starosta obce Dolná Súča
Anna Nedeljaková, divadelníčka a recitátorka
Dušan Ciglanský, Bratislava, samostatný odborný pracovník
Vladimír Jánoš, folklorista, muzikant
Mgr. Eva Grohová, pedagogická a odborno-metodická pracovníčka

marec
Mgr. Hanuš Domanský, Nový Hrozenkov, hudobný skladateľ a redaktor
Elena Chovancová, folkloristka, vedúca folklórnej skupiny
Františka Novotová, výšivkárka
Kornel Jurčo, Dovalovo, folklorista, kultúrno-osvetový pracovník, pedagóg
Karol Petróczi, Lučenec, koncertný majster, huslista, hudobný pedagóg, zbormajster
Mgr. Árpád Szabó, amatérsky divadelník (režisér a herec), kultúrno-osvetový pracovník
Alexander Szöllős, Čučma, amatérsky hudobník, organizátor kultúrneho života
Dr. Andrej Greš, CSc., Spišský Štvrtok, kultúrno-osvetový pracovník
Ing. Soňa Vanková, Veľké Blahovo, folkloristka
Mgr. Vladimír Zvalený, Trenčín, riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska
Stanislav Trnka, majster ľudovej umeleckej výroby
Mária Krňová, Považská Bystrica, pedagogička hudobnej výchovy
Anna Galková, Okrut (zaliata časť obce Udiča), folkloristka, choreografka
PaedDr. Jozef Švarbalík, Vranov nad Topľou, kultúrno-osvetový pracovník
Vlastimil Kovalčík, Matiašovce, básnik, esejista, prekladateľ, ...

apríl
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc., Trenčianske Biskupice, etnochoreológ, vedecký pracovník

Jiří Halámek, majster ľudovej umeleckej výroby

Ing. Ján Glos, dirigent

Valéria Benáčková, majsterka ľudovej umeleckej výroby

máj
Ing. Soňa Kotánová, neprofesionálna výtvarníčka
Ivan Piško, Topoľčany, ochotnícky divadelník, režisér a herec
Ing. Štefan Keszeg, choreograf
Mgr. art. Pavol Krška, skladateľ, pedagóg
Mgr. Oľga Letenajová, ArtD., Bratislava, tanečná pedagogička

jún
Pavol Procházka, dirigent, zbormajster, hudobný skladateľ a pedagóg
Mgr. art. Jozef Podprocký, hudobný skladateľ a pedagóg
Mgr. Mária Mišková, kultúrno-osvetová pracovníčka
Emília Kolesárová, speváčka
Mária Jergová, speváčka
Zuzana Tomášiková, pedagogička, folkloristka, speváčka
Ing. Peter Purtz, fotograf
Helena Žilinčíková, speváčka ľudových piesní
Ildikó Csunyocsková, pedagogička, folkloristka, choreografka
Ladislav Frankendorfer, majster ľudovej umeleckej výroby
Peter Spáčil, majster ľudovej umeleckej výroby

júl
Alžbeta Veselovská, speváčka
Emília Šteiningerová, vedúca detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína
Ing. Mária Brdárska, folkloristka, speváčka
PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., sociológ
PhDr. Zuzana Školudová, kultúrno-osvetová pracovníčka
Vladimír Ulrich, country hudba
Mgr. Vladimír Marušin, ArtD., choreograf, tanečný pedagóg

august
Štefan Ondrovič, majster ľudovej umeleckej výroby
Mgr. Peter Jurči, pedagóg, folklorista
PhDr. Eva Jenčíková, CSc., vedecká pracovníčka
Mgr. Miloslav Cimbala, pedagóg, amatérsky divadelník
MUDr. Dušan Červeň, amatérsky filmár a fotograf
Edita Gregorová, majsterka ľudovej umeleckej výroby
Ján Neuschl, amatérsky hudobník
Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc., vysokoškolská pedagogička, prekladateľka
Terézia Šustová, majsterka ľudovej umeleckej výroby
PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc., etnologička
Jana Rychlá, zbormajsterka, klaviristka
Vladimír Seman st., zemplínsky ikonopisec a maliar, neprofesionálny výtvarník
Ing. Marian Plavec, novinár, výrobca a interpret na ľudových hudobných nástrojoch

september
Ladislav Czingel, Bratislava, choreograf, osvetový pracovník
Jozef Butela, Horňa, tanečný pedagóg a choreograf
Dušan Benický, majster ľudovej umeleckej výroby
Ing. Naďa Čermáková, Topoľčany, choreografka a tanečná pedagogička
Július Lalik, Roštár, muzikant, primáš
Ondrej Barto, majster ľudovej umeleckej výroby
Mgr. art. Štefan Zima, Kežmarok, kultúrny pracovník, folklorista
Imrich Kamarás, Rimavská Sobota, choreograf
Júlia Olekšáková, majsterka ľudovej umeleckej výroby

október
Michal Noga, choreograf, folklorista
Karol Tencer, majster ľudovej umeleckej výroby
Agnesa Šikulincová, folkloristka
Viera Marsinová, kultúrno-osvetová pracovníčka, bábkoherečka
PhDr. Martin Mešša, etnológ, folklorista, amatérsky sochár rezbár
Margita Vavrovičová, hudobná pedagogička
Elena Cakóciová, vedúca folklórnej skupiny
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., filologička, rusistka, kulturologička, univerzitná profesorka
Ivan Gajdičiar, ochotnícky herec a režisér, osvetový pracovník

november
Gabriela Mellová, recitátorka a režisérka umeleckého prednesu
Mgr. Adam Hudec, hudobný skladateľ, spevák, propagátor dychovej hudby
Pavol Šabo, člen dychovej hudby, neskôr dirigent a kapelník
Mgr. Mária Sabová, folkloristka, pedagogička
Mgr. František Vaněček, divadelník, dramaturg, herec i režisér
Anna Čelková, kultúrno-osvetová pracovníčka
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., estetik, vysokoškolský pedagóg
Ing. Alexander Jiroušek, výtvarný fotograf
Mgr. art. Vojtech Suchomer, choreograf, tanečný pedagóg
Milan Hlôška, neprofesionálny fotograf

december
Michal Bleho, neprofesionálny výtvarník
Anna Hulejová, speváčka ľudových piesní
PhDr. Kliment Ondrejka, CSc., folklorista, etnochoreograf, vedecký pracovník
Pavol Bielčik, majster ľudovej umeleckej výroby
Dionýz Sárközi, drevorezbár
Mgr. Judita Dózsová, kultúrna pracovníčka, tanečná pedagogička a choreografka