Preskočiť na obsah

Filmový záznam a hudobné podklady

Kategória A – osobnosti slovenského ľudového tanca – je rozčlenená na dve časti:
a) povinná časť:
tancovanie podľa Vojtecha Littvu – na základe filmového záznamu NOC Bratislava – presná tanečná transkripcia daných tanečných prvkov, motívov a motivických väzieb
b) improvizačno-interpretačná časť:
tanečník resp. tanečný pár si tesne pred tancom vylosuje z liptovských melódií, ktoré mu muzika zahrá v ľubovoľnom počte a poradí. Dôraz sa bude klásť na dokonalé zvládnutie tanečných motívov (motivických väzieb) a ich vhodné využitie v tanečnom prevedení improvizačnou formou.
(Tanečníci si musia pripraviť tanec na všetky melódie, lebo dopredu nebudú vedieť, ktoré si pred svojim výstupom vylosujú.)
Súťažiaci v tejto kategórii musia absolvovať obe jej časti.