Preskočiť na obsah

Podmienky súťaže pre kategóriu A:

b) improvizačno-interpretačná časť
tanečník resp. tanečný pár si tesne pred tancom vylosuje z liptovských melódií, ktoré mu muzika zahrá v ľubovoľnom počte a poradí. Dôraz sa bude klásť na dokonalé zvládnutie tanečných motívov (motivických väzieb) a ich vhodné využitie v tanečnom prevedení improvizačnou formou. (Tanečníci si musia pripraviť tanec na všetky melódie, lebo dopredu nebudú vedieť, ktoré si pred svojim výstupom vylosujú.)