Preskočiť na obsah

Ľudové tance slovenských regiónov (Nitra, horné povodie rieky Nitra)

Národné osvetové centrum spolu s Vysokou školou múzických umení vydalo DVD

ĽUDOVÉ TANCE OKOLIA NITRY A HORNÉHO POVODIA RIEKY NITRA

z cyklu Ľudové tance slovenských regiónov.

Národné osvetové centrum spolu s Vysokou školou múzických umení v roku 2009 zdokumentovali tance v 8 obciach okolia Nitry a horného povodia rieky Nitra:

1. Jarok
2. Jelenec
3. Kšinná
4. Diviaky nad Nitricou
5. Koš
6. Kanianka
7. Chrenovec-Brusno
8. Poluvsie

Dokument bol zrealizovaný v lete 2009 vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR.

Titulková listina DVD:
Odborná príprava a scenár: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.
Organizačná príprava a manažér projektu: PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.
Odborná príprava hudobníkov: Prof. Dr. Bernard Garaj  CSc.
Kamera 1: Mgr. Peter Tóth
Kamera 2: Mário Kičák
Zvuk: Doc. Mgr. Igor Vrabec
Asistent zvuku: Mária Kodčíková
Mix zvuku: Tobiáš Potočný
Svetlá: Mgr. Peter Tóth
Strih: Michal Čepec
Produkcia: PhDr. Eleonóra Klepáčová
Hudobná spolupráca: Prof. Dr. Bernard Garaj, CSc.
Réžia etnochoreologickej dokumentácie: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.

Realizátori ďakujú regionálnym osvetovým pracovníkom, predstaviteľom samosprávnych orgánov a miestnym kultúrnym pracovníkom za porozumenie a podporu pri dokumentovaní ľudových tancov.

DVD  si môžete objednať na korešpondenčnej adrese:
Národné osvetové centrum
Kabinet scénického folklorizmu
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava

Cena DVD je 8 €

viac o projekte: Ľudové tance slovenských regiónov  

Kontakt pre obšírnejšie informácie k projektu:
Mgr. Katarína Babčáková
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
Tel.: 02 20471257