Preskočiť na obsah

Ľudové tance slovenských regiónov (Gemer, Malohont)

/uploads/f3/43/f343c3ab0df6922fe225d59626cece3f/Gemer.jpg

Národné osvetové centrum spolu s Vysokou školou múzických umení a Ústavom hudobnej vedy SAV vydalo

DVD ĽUDOVÉ TANCE GEMERA A MALOHONTU

z cyklu Ľudové tance slovenských regiónov.

Národné osvetové centrum v spolupráci s Múzeom ľudového tanca a Vysokou školou múzických umení v lete 2008 zdokumentovali tance v 9 obciach Gemera a Malohontu:
1. Klenovec
2. Čierna Lehota
3. Rejdová
4. Vyšná Slaná
5. Vlachovo
6. Gemerská Poloma
7. Rožnavské Bystré
8. Rakovnica
9. Kružná, Brzotín

Dokument bol zrealizovaný v lete 2008 vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR a príspevku VÚC Banská Bystrica.

Realizátori ďakujú regionálnym osvetovým pracovníkom, predstaviteľom samosprávnych orgánov a miestnym kultúrnym pracovníkom za porozumenie a podporu pri dokumentovaní ľudových tancov.

Titulková listina DVD:
Odborná príprava a scenár:
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.
Organizačná príprava a manažér projektu:
PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.
Odborná príprava hudobníkov:
Prof. Dr. Bernard Garaj, CSc., Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
Kamera 1: Mgr. Peter Tóth
Kamera 2: Michaela Redlingerová
Zvuk: Mgr. Peter Polák, Juraj Baláž
Asistent zvuku: Tomáš Gregor, Milan Sirkovský
Mix zvuku: Tobiáš Potočný
Svetlá: Mgr. Peter Tóth
Strih: Michal Čepec
Produkcia: PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.
Hudobná spolupráca: Prof. Dr. Bernard Garaj, Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
Réžia etnochoreologickej dokumentácie: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.

Cena DVD je 8,- €


Ukážka


 

 

DVD  si môžete objednať na korešpondenčnej adrese:

Národné osvetové centrum

Kabinet scénického folklorizmu

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava

viac o projekte: Ľudové tance slovenských regiónov

Kontakt pre obšírnejšie informácie k projektu:
Mgr. Katarína Babčáková
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
Tel.: 02 20471257