Preskočiť na obsah

Ľudové tance slovenských regiónov (juhozápadné Slovensko)

/uploads/b4/2a/b42a49822d62cda33c52066ae4606144/Juhozapad.jpg
Národné osvetové centrum spolu s Vysokou školou múzických umení vydalo DVD
ĽUDOVÉ TANCE JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA
z cyklu Ľudové tance slovenských regiónov.

Národné osvetové centrum v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v lete 2007 zdokumentovali tance v 12 obciach juhozápadného Slovenska:
Realizátori ďakujú regionálnym osvetovým pracovníkom, predstaviteľom samosprávnych orgánov a miestnym kultúrnym pracovníkom za porozumenie a podporu pri dokumentovaní ľudových tancov.

 

Titulková listina DVD:
Odborná príprava a scenár: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.
Organizačná príprava a manažér projektu: PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.
Odborná príprava hudobníkov: Prof. Dr. Bernard Garaj CSc.
Kamera 1: Mgr. Peter Tóth
Kamera 2: Michal Adamec, Rastislav Trizma
Zvuk: Doc. Mgr. art. Igor Vrabec
Asistent zvuku: Blažej Vidlička
Svetlá: Mgr. Peter Tóth
Strih: Michal Čepec, Petra Vladyková
Produkcia: PhDr. Eleonóra Klepáčová
Hudobná spolupráca: Prof. Dr. Bernard Garaj, CSc., PhDr. Daniel Ježík
Réžia etnochoreologickej dokumentácie: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.

Cena DVD je 13,- €

Ukážka

© Národné osvetové centrum a Vysoká škola múzických umení, 2007

 

DVD  si môžete objednať na korešpondenčnej adrese:

Národné osvetové centrum

Kabinet scénického folklorizmu

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava

 

viac o projekte: Ľudové tance slovenských regiónov  

 

Kontakt pre obšírnejšie informácie k projektu:
Mgr. Katarína Babčáková
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
Tel.: 02 20471257