Preskočiť na obsah

Vyhodnotenie – Nositelia tradícií 2012

Dolná Súča, obec ležiaca v malebnom venci okolitých hôr s dominujúcim vápencovým Krásinom, bola v sobotu 27. októbra 2012 dejiskom Celoštátnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií 2012.
Záštitu nad podujatím, ktorého hlavnými organizátormi boli Národné osvetové centrum, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko, Obec Dolná Súča, prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Vyhlasovateľ súťaže (NOC) si kládlo za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín – do roku 2000 pomenovaných ako „dedinské“ – smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života „dedinského“ spoločenstva so súčasným vyhľadávaním a rekonštruovaním neznámych, alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivé spracovanie do scénických výstupov. Súťaž má trojročnú periodicitu.
Sobotňajšie podujatie bolo venované pamiatke zosnulého Jozefa Majerčíka, ktorý inicioval a realizoval hnutie Nositelia tradícií, zamerané na uchovávanie, ochranu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry.
V tomto ročníku sa zúčastnilo 16 folklórnych skupín z ôsmich krajov.

Súťažnú prehliadku folklórnych skupín Nositelia tradícií 2012 hodnotila odborná porota v zložení:

Predseda poroty: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. – hudobný vedec
Členovia poroty:
Mgr. art. Pavol Bútor – tanečník, choreograf, odborný pracovník NOC
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc. – etnochoreológ, vedecký pracovník
Mgr. Petra Klobušická, PhD. – etnologička, projektová manažérka NOC
Ing. Štefan Mráz – tanečník, dlhoročný prezident FF Východná
PaedDr. Angela Vargicová – speváčka, pedagogička
Mgr. art. Štefan Zima – tanečník, choreograf, odborný pracovník NOC

Porota rozdelila všetkých účinkujúcich do troch pásiem – zlatého, strieborného a bronzového. Titul Laureát festivalu udelila folklórnej skupine Raslavičan z Raslavíc a folklórnej skupine Dobrona z Dobrej Nivy.

Vyhodnotenie
Laureát „Nositelia tradícií 2012“
FSk Raslavičan Raslavice: V Bardijove za vojačka me vžali
FSk Dobrona Dobrá Niva: Rozprávanie o bolesti

Zlaté pásmo:
FSk Raslavičan Raslavice: V Bardijove za vojačka me vžali
FSk Dobrona Dobrá Niva: Rozprávanie o bolesti
FSk Bažalička Plachtince-Príbelce: Už sa Fašang kráti
FSk Vinica o. z. Košice-Myslava: Čepiny

Strieborné pásmo:
FSk Javorníček Hvozdnica: Vohľady na bačovoch
FSk Šulekovo Hlohovec: Už sme žitko zežali
FSk Lubená Poluvsie: Svetom za novým letom
FSk Tradícia Dražovce: Keť som ja bíval richtárom
FSk Čierťaž Nemecká: Vádzaňia
FSk Kudzeľ Dlhé nad Cirochou: Kudzeľná chiža
FSk Stromíš Vlachovo: Priadky u Šafárov
FSk Kýčer Turá Lúka: Veselo pri muzike
FSk Gbelan Gbely: Stavanie mája
FSk Podhradie a Podhradská muzika: Jarmok

Bronzové pásmo:
FSk Jaročan Jarok: Pri muzike
FSk Slnečnica – Sunečník: Poslední putňa hrozna – vinobraní

Ocenenia – folklórne skupiny:
FSk Kýčer Turá Lúka: za dlhodobé udržiavanie kopaničárskej hudby
FSk Bažalička Plachtince-Príbelce: za výnimočné udržiavanie krojovej tradície
FSk Vinic,a o. z., Košice-Myslava: za výnimočné udržiavanie krojovej tradície

Ocenenia – osobnosti:

Anton Kontura (FSk Raslavičan Raslavice) – za vynikajúcu organizačnú a umeleckú prácu vo folklórnej skupine
Mgr. Juraj Kováč (FSk Stromíš Vlachovo) – za dlhoročnú zberateľskú prácu a propagovanie miestnej tradície
Mgr. Juraj Matiaš (FSk Bažalička Plachtince-Príbelce) – za dlhoročnú zberateľskú prácu a propagovanie miestnej tradície
Mgr. Oľga Mičková (FSk Šulekovo Hlohovec) – za dlhoročnú zberateľskú prácu a propagovanie miestnej tradície
Margita Rohlíčková (FSk Slnečnica – Sunečník Gajary) – za dlhoročnú zberateľskú prácu a propagovanie miestnej tradície
Ing. Miroslava Zaujcová (FSk Tradícia Dražovce) – za dlhoročnú zberateľskú prácu a propagovanie miestnej tradície