Preskočiť na obsah

Ľudové tance slovenských regiónov (Spiš)

/uploads/04/f4/04f483eeb21e0258557706a838df4ef2/Spis.jpg

Národné osvetové centrum v spolupráci s Vysokou školou múzických umení a Ústavom hudobnej vedy SAV vydalo DVD

ĽUDOVÉ TANCE SPIŠA

z cyklu Ľudové tance slovenských regiónov

 

Národné osvetové centrum v spolupráci s Vysokou školou múzických umení a Ústavom hudobnej vedy SAV v roku 2005 zdokumentovali tance v 9 spišských obciach:
1. Lendak
2. Hranovnica
3. Letanovce
4. Olšavica
5. Bystrany
6. Slovinky
7. Kluknava
8. Margecany
9. Kojšov

Dokument bol zrealizovaný v lete v r. 2005 vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR.

Titulková listina DVD:
Odborná príprava a scenár: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.
Organizačná príprava a manažér projektu: PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.
Odborná príprava hudobníkov: Prof. Dr. Bernard Garaj, CSc., PhDr. Daniel Ježík
Kamera 1: Mgr. Peter Tóth
Kamera 2: Mgr. Art. Stanislav Grich, Mário Kičák
Zvuk: Doc. Mgr. Igor Vrabec
Asistent zvuku: Blažej Vidlička, Marián Gregorovič
Svetlá: Mgr. Peter Tóth
Strih: Mgr. Art. Stanislav Grich, Ing. Štefan Nagy, PhD
Produkcia: PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.
Hudobná réžia: PhDr. Daniel Ježík
Réžia vedeckej dokumentácie: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.

Realizátori ďakujú regionálnym osvetovým pracovníkom a miestnym kultúrnym pracovníkom za pochopenie a podporu pri dokumentovaní ľudových tancov.


Ukážka

© Národné osvetové centrum a Ústav hudobnej vedy SAV

 

Cena DVD je 10 €.

 

 

DVD  si môžete objednať na korešpondenčnej adrese:

Národné osvetové centrum

Kabinet scénického folklorizmu

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava

viac o projekte: Ľudové tance slovenských regiónov  

 

Kontakt pre obšírnejšie informácie k projektu:
Mgr. Katarína Babčáková
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
Tel.: 02 20471257