Autori literárnych textov mali do 31. augusta možnosť prihlásiť svoju tvorbu do celoštátnej súťaže literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov Literárny Zvolen 2018. Teraz prichádza rad na odbornú porotu, ktorá oznámi svoje rozhodnutie na slávnostnom vyhodnotení 25. ročníka Literárneho Zvolena.

Podujatie sprevádzané pestrým programom sa uskutoční v dňoch 26. a 27. októbra 2018 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.