Preskočiť na obsah

Národné osvetové centrum sa v rámci svojej činnosti zameriava i na mladú slovenskú literatúru, konkrétne na tvorbu autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

Literárne aktivity Národného osvetového centra sú zosúladené v projekte Mladá slovenská literatúra.

Cieľ
Cieľom projektu Mladá slovenská literatúra je prostredníctvom aktivít – celoštátnych literárnych súťaží spojených s rozborovým a vzdelávacím seminárom, zborníkov víťazných prác, tvorivých dielní pre víťazov literárnych súťaží, stretnutí literárnych klubov:

  • podnecovať literárno-umelecké aktivity mladých autorov v oblasti poézie, prózy a ďalších žánrov slovesného umenia v záujme podpory a perspektívneho skvalitňovania pôvodnej umeleckej tvorby,
  • umožniť sebarealizáciu detí a mládeže vo vzťahu k literatúre,
  • aktivizovať tvorivý rast mladých talentov,
  • umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu tvorby mladých ľudí, vzdelávať mladých autorov.


Popis
Projekt v širšom rozsahu nadväzuje na niekoľkoročné literárne aktivity Národného osvetového centra.
Zahŕňa realizáciu celoštátnych literárnych súťaží, vydávanie zborníkov z celoštátnych súťaží, podporu literárnych klubov a vzdelávanie mladých autorov. Je motivačným prvkom pre mladých autorov, ktorý im umožní vlastnú tvorbu prezentovať nielen na verejnosti, ale i v zborníkoch. Súčasťou projektu je i vzdelávanie a tvorivá konfrontácia mladých autorov formou vzdelávacích, metodicko-prezentačných, rozborových seminárov a tvorivých dielní. Dôležitou súčasťou projektu je i podpora literárnych klubov – stretnutie klubov, kde si mladí literáti vymieňajú svoje názory a skúsenosti.