Preskočiť na obsah

Vyššie územné celky

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Predseda: Ing. Mgr. Marián Kotleba
Telefón: +421/48/43 25 600
E-mail: marian.kotleba@bbsk.sk
Vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu: Mgr. Peter Černek
Telefón: +421/48/43 25 184
E-mail: peter.cernek@bbsk.sk
Web-stránka: www.vucbb.sk

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

Predseda: Ing. Pavol Frešo
Telefón: +421/2/482 64 151
E-mail: predseda@region-bsk.sk
Riaditeľka odboru kultúry: Mgr.art Zuzana Šajgalíková
Telefón:+421/2/482 64 615
E-mail: zuzana.sajgalikova@region-bsk.sk
Vedúci oddelenia: Mgr. Rastislav Šenkirik 
Telefón: +421/2/482 64 728
E-mail: rastislav.senkirik@region-bsk.sk
Web-stránka: www.region-bsk.sk

Úrad Košického samosprávneho kraja

Nám. Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Predseda: JUDr. Zdenko Trebuľa
Telefón: +421/55/72 68 113
E-mail: vuc@vucke.sk
Vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu: PhDr. Jana Kovácsová
Telefón: +421/55/72 68 271
E-mail: jana.kovacsova@vucke.sk
Web-stránka: www.vucke.sk

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova A2
949 01 Nitra

Predseda: Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
Telefón: +421/37/653 43 44, +421/37/656 65 36
E-mail: predseda@unsk.sk

Poverený ako vedúci odboru vzdelávania a kultúry:
Ing. József Kürti
Telefón: +421/37/692 29 12
E-mail: jozef.kurti@unsk.sk

Vedúci oddelenia: Mgr. Art. Anton Živčič
Telefón: +421/37/69 259 71
E-mail: anton.zivcic@unsk.sk

Web-stránka: www.unsk.sk

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Predseda: Ing. Jaroslav Baška
Telefón: +421/32/65 55 911
E-mail: predseda@tsk.sk

Vedúca odboru školstva a kultúry:
Ing. Daniela Hilčíková
E-mail: daniela.hilcikova@tsk.sk

Poverená vedením odboru kultúry:
Ing Miroslava Mazánová
Telefón: +421/32/65 55 302, +421/901 918 194
E-mail: miroslava.mazanova@tsk.sk

Web-stránka: www.tsk.sk

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Starohájska 10
P.O.Box 128
917 01 Trnava

Predseda: Ing. Tibor Mikuš, PhD.
Telefón: +421/33/55 59 100, +421/918 610 001
E-mail: predseda@trnava-vuc.sk

Riaditeľ sekcie Verejnej správy
Štefan Murárik
Telefón: +421/33/55 59 400, +421/908 725 026
E-mail: stefan.murarik@trnava-vuc.sk

Vedúca odboru kultúry:
PhDr. Ľubica Malá
Telefón: +421/33/55 59 480, +421/905 278 818
E-mail: lubica.mala@trnava-vuc.sk

Web-stránka: www.trnava-vuc.sk

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Predseda:  MUDr. Peter Chudík
Telefón: +421/51/70 81 102, +421/51/70 81 100
E-mail: predseda@vucpo.sk
Vedúci odboru kultúry: Mgr. Vasiľ Fedič
Telefón: +421/51/70 81 752
E-mail: kultura@vucpo.sk

Web-stránka: www.po-kraj.sk

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48
011 09 Žilina

Predseda: Ing. Juraj Blanár
Telefón: +421/41/50 32 700
E-mail: predseda@zask.sk

Riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu:
JUDr. Daniela Huráková
Telefón: +421/41/50 32 501 
E-mail: daniela.hurakova@zilinskazupa.sk

Web-stránka: www.zask.sk