Preskočiť na obsah

Nový festival pre mladých seniorov

nový festival pre mladých seniorovV obci Kanianka, neďaleko Bojníc, členovia Folklórno-divadelného súboru Košovan, venujúci sa okrem folklóru i divadelnej činnosti, chceli odlíšiť svoje rôznorodé kultúrne aktivity a prijali nové meno – Divadelný súbor Stanislava Chrena, Kanianka. V novembri 2009, pri príležitosti pripomenutia si 90 rokov divadelnej činnosti v Koši a v Kanianke, pripravili spolu s RKC v Prievidzi seminár k seniorskému divadlu, prijali nový názov súboru a hlavne sa podujali šíriť dobré meno S. Chrena, ktoré ako súbor prijali. Nápad to nie je nový, je odkazom a pokračovaním práce neúnavného a obetavého divadelného tvorcu, predsedu Združenia divadelných ochotníkov na Slovensku v Martine, režiséra, autora, organizátora divadelného diania na Slovensku Stanislava Chrena, ktorý počas celého svojho aktívneho „ochotníčenia“ neúnavne inicioval a organizoval súťaže, prehliadky a festivaly, vyhľadával a podporoval tvorivý potenciál každého človeka či divadelných súborov, zaujímajúcich sa o ochotnícke divadlo. Ochotníci z Kanianky, uvedomujúc si váhu a zodpovednosť vyplývajúcu zo zvoleného názvu svojho súboru, dali slovo, ktoré dodržali. Ponúkli priestor i obetavých ochotníkov, ktorí sa do príprav a realizácie celoštátnej prehliadky seniorského divadla zapojili. A to je dnes na Slovensku vzácnosťou. Odbornú prípravu a realizáciu prevzalo na svoje plecia Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Príprave predchádzal dôkladný prieskum, koľko súborov či jednotlivcov by malo o tento typ prehliadky záujem, ako to funguje v zahraničí (ČR, Nemecko...). V posledných rokoch pri pracovných stretnutiach metodikov pre divadlo, či už na NOC alebo na Scénickej žatve v Martine, sme s kolegami preberali túto problematiku a tí potvrdili záujem svojich ochotníckych divadelných súborov (Liptovský Mikuláš, Košice, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Martin, Prievidza). Viacerí členovia divadelných súborov nechcú ísť do súťaží s mladšími, majú potrebu prezentovať sa so seberovnými, chýbajú im súčasné divadelné hry, ktoré reflektujú seniorské divadlo a pod.
...

Katarína Súkeníková
foto Filip Lašut

(celý článok si prečítate v Javisku 1/2012)