Preskočiť na obsah

Ľubo Šárik: Prehliadka budúcich predstavení (Nitriansky kraj)

Krajská postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti Detský javiskový sen 2010 Nitrianskeho kraja, Dom kultúry Šaľa, 29. marec 2010

Ľubo Šárik: Prehliadka budúcich predstavení (Nitriansky kraj)Tohto roku sa predstavilo iba šesť produkcií v troch kategóriách. Táto skutočnosť pravdepodobne neznamená, že sa priestor divadla hraného deťmi a divadla dospelých hrajúcich pre deti radikálne vyprázdňuje. Skôr je to dôsledok hektických termínov prehliadok, čo sa prejavilo aj na kvalite výsledných javiskových tvarov. No súčasne jedným dychom musíme konštatovať, že inscenačné projekty tých najlepších sú naštartované dobre a je možné očakávať výrazný kvalitatívny posun.  V oblasti tematiky sa súbory orientovali na problematiku vzťahu dnešných detí k svetu mediálnej manipulácie aj v takých prípadoch, keď išlo o rozprávkový svet. Téma pretvárky, hľadanie vlastnej identity a čistý pohľad dieťaťa sú motívy, ktorými sa súčasní tvorcovia divadla hraného deťmi inšpirujú. Žiaľ, na tohtoročnej prehliadke bola len jediná scénická miniatúra súboru DDS Kocúrik 2 pri CVČ Pyramída z Nových Zámkov – Matka Alžbeta. Náboženská tematika súvisela skôr s postavami príbehu než interpretáciou už starších dievčat. Mníška, ktorá si vymení miesto s odsúdenou na smrť, sa prezentovala cez slovné repliky a výmenou drobných kostýmových znakov. V prípade, keď dominuje slovo, musí byť interpretované bravúrne. Interpretky sa skôr slov zbavovali, sekali dlhé súvetia ako rybu na tanieri, čím sa z divadelnej situácie stala iba opisná, sošná javisková prezentácia. Súbor skôr hľadá svoju interpretačnú tvár, skúša rôzne oblasti výrazu. Možno by bolo dobré zvážiť zorganizovanie regionálnej prehliadky v kraji, kde je viac rôznorodých súborov, aby sa porovnávali aj hodnotové kritériá „detského“ divadla.
...

Ľubo Šárik
Foto Ľuboš Kotlár

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)