Preskočiť na obsah

Magdaléna Máčiková: Stretnutie s malou Táliou v Senci

Stretnutie s malou Táliou v Senci, alebo: „Je také počasie, aké je vaše srdce.“

Magdaléna Máčiková: Stretnutie s malou Táliou v SenciTáto veta zaznela z javiska v jednom zo súťažných predstavení. Veta, ktorá núti najmä dospelých zamyslieť sa, prečo bola v tomto roku taká dlhá zima. A tak detské divadlo opäť zasiahlo i tých skôr narodených. 17. a 18. marca našťastie prežiarilo oblohu v Senci prvé teplejšie slnko. Súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Bratislavského kraja mohla čerpať zo slnečnej energie. Obidva dni hýrili pestrosťou prinesených tém a myšlienok. Odveký boj dobra so zlom z ľudových i umelých rozprávok, svojských predstaviteľov z iného kontinentu, problémy dospievajúcich, obrazy súčasného sveta i reflexie z histórie. Deti spontánne, trošku zošnurované, predvádzajúce sa, deti hendikepované, deti a mladí sluchovo postihnutí, všetci rovnocenne súperili a vzájomne sa spoznávali. Skúsenejší tvorcovia sa stretli s učiteľmi, ktorí v úlohách režisérov ešte len začínajú. Veľkým prísľubom je účasť mladých vedúcich súborov, ktorí vedome vychádzajú z pevných základov dramatickej výchovy.  V kategórii detských divadelných súborov súťažilo 5 inscenácií. Úroveň predstavení bola vyrovnaná, bez veľkých kvalitatívnych výkyvov. Tvorcovia sa usilovali vyvážiť pedagogické princípy s umeleckými kvalitami. Mierne vyššie sa vyšplhali tí, ktorí vidia v dieťati partnera a snažia sa o detské videnie sveta. V tomto ročníku bola najslabším článkom scénografi a. Väčšina súborov nemá k dispozícii javisko a s ním spojené technické vymoženosti. Príprava v triedach a školských kluboch im poskytuje obmedzené možnosti, ale len zdanlivo. Vedúci súborov mohli využiť aj iný hrací priestor ako klasický javiskový. Z minulého ročníka sa opakovala snaha „zdivadelniť“ svoje dielo až na krajskej prehliadke.
Deti postavené na javisko po roku, alebo účinkujúce na ňom celkom po prvýkrát, boli postavené pred problém, ako sa v priestore orientovať. Niektorí to zvládli lepšie, iní si viditeľne poškodili. Využili sa svetelné efekty, ktoré boli zjavne pripravené na iné produkcie. Videli sme tak aj divadelné prostredie neopodstatnene zmenené na diskotékové pódium. Veľká snaha o čo najlepší výsledok spôsobila pokus budovať hrací priestor až pred súťažou. Neskúsenosť, žiaľ, nenašepkala, že je to v jednej skúške pred vystúpením skoro nemožné. Absentovali miniatúry – perličky každej detskej divadelnej prehliadky. Nenašiel sa spôsob, odvaha a možno, že začínajúci tvorcovia o tejto kategórii ani nevedia. V hudobnej zložke detského divadla urobila jedna lastovička leto. Súbor Klasik pri ZUŠ Kovalského z Bratislavy priniesol živú autorskú hudbu a uplatnil ju s činohernou zložkou v rovnováhe.
...
Jarné slnko a prebúdzajúca sa príroda priniesli vyčnievajúce a dobre stavané, aj nesmelo vykúkajúce rastlinky. Niektoré semienka zostali ešte v pôde, neprebudené. Primerané polievanie, teplo a dobrá starostlivosť určite prinesú do budúcej žatvy bohatú úrodu.

Magdaléna Máčiková
Foto Ľuboš Kotlár

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)