Preskočiť na obsah

Michal Týr: Dida 2010

Michal Týr: Dida 2010V poradí 16. festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov prebiehal dva víkendy, počnúc 26. marcom a končiac 4. aprílom 2010. Plány organizátora sa realizovali úplne: diváci sledovali deväť divadelných hier (vrátane hosťujúceho predstavenia Manželské hry v podaní SVD Báčsky Petrovec) a prehliadku obohatili aj obsažné sprievodné podujatia, ktoré mali slušný počet návštevníkov. Obecenstvo svojím správaním potvrdilo, že si váži ochotnícke divadelné predstavenia. Pochvalne sa možno zmieniť o inscenáciách Kňaza od Františka Švantnera (laureát festivalu Palárikova Raková Čadca 2009) v podaní Brezňanov a Antigony v New Yorku od Janusza Głovackého v podaní Púchovčanov, ktoré spríjemnili divadelnú pohodu a poctili pivnických divákov. Slová pochvaly si zasluhujú aj domáci juniori za Hru na ocina a maminu (mimo súťaže). Ich výkony svedčia, že sa v Pivnici bude ešte dlho hrávať dobré divadlo.
...

Michal Týr
Foto Filip Lašut

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)