Preskočiť na obsah

Eva Kamenárová: V znamení domácich hodnôt (Súťaž M. Tompu v maďarskom jazyku)

V znamení domácich hodnôt

19. ročník Celoslovenskej súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy, divadiel poézie a spievaných básní v maďarskom jazyku
Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote bolo dejiskom vyvrcholenia súťaže milovníkov umeleckého slova, postupovej súťaže, ktorá podľa štatistiky inšpiruje ročne 2500 až 3000 účastníkov, pedagógov, rodičov, žiakov ZŠ, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj dospelých, aby sa prihlásili do súťaže a absolvovali jednotlivé kolá – školské, okresné, regionálne až na celoslovenské fi nále. Osvetový inštitút Csemadoku, ako odborný garant podujatia, už minulý rok zaviedol aktualizovaný postupový kľúč, ktorý je stanovený podľa počtu škôl a žiakov v jednotlivých okresoch. Novinkou je aj zaradenie a hodnotenie prednesov do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
...
Finále v Rimavskej Sobote má aj pracovný podtitul: „trojdňový maratón“. Do krátkeho časového priestoru sa musia zmestiť súťaže v 7 kategóriách, sprievodné podujatia, najmä však verejné odborné hodnotenia každého jednotlivého prednesu – a to je spolu 162 výkonov.
...

Eva Kamenárová

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)