Preskočiť na obsah

Eva Štofčíková, Jarko Broz: Vajanského Martin 2010

Krajská prehliadka v umeleckom prednese, detských recitačných kolektívoch a divadlách poézie Žilinského kraja, Martin, 3. – 5. 5. 2010
Eva Štofčíková, Jarko Broz: Vajanského Martin 2010Studený máj v Turci sa tento rok niesol aj v znamení krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, tvorby divadiel poézie a detských recitačných kolektívov Vajanského Martin, ktorá už patrí medzi tradičné podujatia v Martine. Neubránim sa však konštatovaniu, že rok čo rok sa tešia recitátori a tvorcovia divadiel poézie na krajskú konfrontáciu, ale zároveň v posledných rokoch majú stále väčšie obavy z toho, ako organizátori krajského podujatia zvládnu organizačnú stránku podujatia, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou celkovej kvality a hlavne priaznivej atmosféry na súťaži. Tá môže pozitívne alebo veľmi negatívne vplývať nielen na výkony súťažiacich, ale aj na ich rozhodnutie pokračovať alebo nepokračovať v budúcnosti v tejto umeleckej činnosti.
V VI. kategórii v prednese poézie aj prózy to zavanulo starou školou. V niektorých prípadoch, našťastie, v tom lepšom zmysle slova.
...
Tretí súťažný deň vytvoril organizátor konfrontačný priestor na súťažnú prezentáciu tvorby divadiel poézie a detských recitačných kolektívov na javisku kina Strojár v Martine. Je však na škodu veci a tentoraz na škodu všetkých účastníkov, že v hľadisku sedela len odborná porota a členovia kolektívov, ktoré postupne prichádzali na rad. Tak ako minulý rok, súťažný program pozostával zo šiestich predstavení, z ktorých tri boli v kategórii divadiel poézie a tri v kategórii recitačných kolektívov.
...

Eva Štofčíková
Jarko Broz
Foto archív organizátorov

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)