Preskočiť na obsah

E. Sadíleková, Z. Vaňová, M. Šustek: Topoľčiansky Hviezdoslavov Kubín

Krajská prehliadka v umeleckom prednese, detských recitačných kolektívoch a divadlách poézie Nitrianskeho kraja, Topoľčany, 27. 4. a 11. 5. 2010

Vzorka recitátorov I. kategórie bola veľmi rôznorodá. Siahala od prednesov, ktoré zostali na úrovni výrazného čítania až po významovo a výrazovo premyslené kompozície. Tej prvej skupine recitátorov by pomohlo zreteľnejšie členenie textu a tvorivejšia práca s výrazovými prostriedkami.
...

Eliška Sadíleková

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)E. Sadíleková, Z. Vaňová, M. Šustek: Topoľčiansky Hviezdoslavov KubínNitriansky kraj, ako už býva zvykom, priniesol aj v druhej kategórii prednesy, ktoré sú jasným dôkazom toho, že v tomto kraji talentovaní recitátori rastú ako huby po daždi. Zaujímavý dramaturgický rozptyl (Achmadulina, Rúfus, Mokoš, Hevier, Krylov, Brezina, Šikulová, Exupéry, Tanská, Dušek, Futová) podčiarkli nástojčivé výpovede, ktoré v nejednom prípade naznačili, že ich interpreti by boli skvelými súpermi recitátorov vo vyššej kategórii.
...

Zuzanna Vaňová

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)


Ako celok priniesla III. kategória celkom zaujímavú dramaturgiu, jeden pozoruhodný a niekoľko dobrých prednesov, za nimi však rozsiahlu planinu priemeru, z ktorej iba kde-tu osamotené vyčnievali vydarené jednotlivosti, ktoré síce potešili, ale zväčša len tak, ako potešia vkusné gombíky na nevýraznom či zle vystrihnutom saku. Na javisku sa pritom vystriedalo viacero talentovaných recitátorov, ktorým k výraznejšiemu úspechu akoby nechýbalo príliš veľa – kvalitnejší, rozmernejší, nápaditejšie vybraný text a tvorivejší, pestrejší, poučenejší interpretačný prístup. To však nie je málo, v tých pár slovách je ukrytá podstatná časť filozofie kreativity, fascinujúceho osobného nasadenia, strhujúceho ľudského i umeleckého hľadačstva. Tá predstava je ako nočná mora: nadaní teenageri nad roztvorenými knihami a časopismi, s beznádejnou zúfalosťou sa usilujúci oddeliť zrno od pliev, kvalitu od braku. A, žiaľ, iba málokto im dokáže vysvetliť ako rozlíšiť písmenko od písmenka, prečo „láska“ môže niekde znamenať „up“ a inde „down“, čo je a nie je prvoplánové, prečo rebríčky predajnosti nemožno mechanicky zamieňať za rebríčky skutočných literárnych hodnôt atď., atď.
...

Súťaž v prednesoch štvrtej a piatej kategórie priniesla celkom zaujímavé zápolenie. Ani jeden z prednesov nemožno síce označiť za nadpriemerný, ale to množstvo prístupov, to vzrušenie z hľadania ciest i seba samých prostredníctvom lúskania literárnych textov bolo úprimné a sympatické. A nezvyčajne podnetná bola i diskusia s mladými recitátormi, osviežujúca úsilím naplno využiť každú minútu, dozvedieť sa viac, porozumieť omylom a zvýšiť tak skóre svojich budúcich možnosti. Výrazne viac podnetov pritom priniesla súťaž v prednesoch poézie, pestrá dramaturgicky i interpretačne. Naozaj bolo o čom hovoriť.
...

Marcel Šustek

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)