Preskočiť na obsah

Marcek Šustek, Jaroslava Čajková: Hollého pamätník 2010

Krajská prehliadka v umeleckom prednese detí, mládeže a dospelých Trnavského kraja, Trnava, 29. – 30. 4. 2010
Súťaž v prednese poézie vo všetkých troch detských kategóriách demonštrovala obvyklé spektrum vydarených, ale aj tých menej šťastných prístupov v prípravnej i realizačnej fáze súťažných vystúpení. Popri osvedčených dramaturgických zdrojoch ponúkli recitátori (v tomto prípade skôr ich dospelí pedagogickí spolupracovníci) aj zopár menej známych textov, prípadne textov, ktorých výber bol v príslušnej kategórii tak trochu neočakávaný. Interpretačná práca je vcelku naďalej poznačená určitou strnulosťou, zotrvávaním na vžitých predstavách o nevyhnutnosti dodržiavania istých formálnych postupov, nedostačným využívaním špecifických dispozícií textu a samotného recitátora, nižším stupňom kreativity pri hľadaní výsledného tvaru. Prednes tak potom často nie je radostným vzopätím mysle, oslobodzujúcim objavovaním sveta a seba samého, ale otrockým znásobovaním povinností preťažených žiakov, ktorí od vyčerpaných učiteľov nedostávajú dostačne inšpiratívne dramaturgické a interpretačné impulzy. Aj v tejto situácii však na Slovensku našťastie pôsobí zopár skvelých, obetavých a viacmenej aj zorientovaných pedagógov; na tie stovky triednych, školských, okresných a krajských kôl je to však stále žalostne málo.
...

Marcel Šustek

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)