Preskočiť na obsah

Jaroslava Čajková: Rázny nástup detských recitačných kolektívov v Trenčianskom kraji

Jaroslava Čajková: Rázny nástup detských recitačných kolektívov v Trenčianskom krajiDetské recitačné kolektívy sa v Bzinciach pod Javorinou buď neobjavovali alebo len veľmi ojedinele. Vlaňajší ročník naznačil prichádzajúcu zmenu a tento ju razantne potvrdil až tak, že organizátori prehliadky Podjavorinskej Bzince (Trenčianske osvetové stredisko, Krajský školský úrad v Trenčíne, Obec Bzince pod Javorinou a Základná škola nár. umelkyne Ľ. Podjavorinskej s MŠ) zostali zaskočení, lebo pre súbory nemali pripravené vhodné divadelné podmienky. Esteticky vkusná, ale malá a divadelne atypická (hľadisko v protiľahlej komunikácii a javisko v ňom v strede v tvare písmena I) slávnostná sála Obecného úradu nevyhovovala ani jednému zo zúčastnených štyroch súborov, ktoré svoje produkcie pripravovali na klasické divadelné javisko. Všetky inscenácie narábali s rozprávkou, hoci každý súbor s iným typom, a hľadal si k nej aj vlastné, textu primerané prostriedky; rovnako, všetky inscenácie pracovali aj s hudobnou a výtvarnou súčasťou, pričom obidve sa výrazne podieľali na utváraní obrazu, atmosfére, aj výpovedi.
...
Ľudmila Podjavorinská by určite mala veľkú radosť z tohtoročnej ponuky literatúry pre deti v súborovom spracovaní.

Jaroslava Čajková
Foto Vladimír Zvalený

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)