Preskočiť na obsah

Viki Janoušková: Tlmačské činohranie

Celoslovenská prehliadka činoherného divadla

Pár týždňov po krajskej prehliadke sme sa v dňoch 11. – 13. júna vrátili do, opäť atmosférou nezabudnuteľných, Tlmáč na celoslovenskú prehliadku „divadla dospelých“ a ako porotkyňa viacerých krajských prehliadok som mala možnosť vidieť, či a kam sa inscenácie časom vypracúvajú či posúvajú. A musím povedať, že je to skúsenosť hodná venovanému času.

Prvý deň. Program, obsahujúci v konečnom súčte 7 predstavení, odštartoval inscenáciou Ponor (Sladké hry minulej sezóny) Divadla Disk z Trnavy v réžii Blaha Uhlára. Prvým predpokladom úspešnej inscenácie je mať čo povedať. A druhým, vedieť ako na to. Súbor Disk už roky o tom vie svoje a staršia generácia k tomu vedie i svojich mladších kolegov. To nebýva v našich zemepisných šírkach vôbec pravidlom. A ešte k tomu s úspechom! To už vôbec nie je obvyklé...
...
Viki Janoušková: Tlmačské činohranieZáverečné úvahy a skúsenosti. Pozitívnou skúsenosťou bol postupný vývoj tlmačskej inscenácie Chvála bláznovstva. Zažiť súbor s otvorenou dušou načúvať pripomienkam poroty a následne ochotne aj po súťaži ďalej hľadať tvar inscenácie vie porotcu povzbudiť v jeho nie vždy vďačnej práci. Musím sa poďakovať za tento zážitok.

Krajské prehliadky i táto celoštátna ma priviedli k ďalšiemu poznatku – je ním častá práca súborov s dojímavosťou, a to ako vo výbere tém, tak aj v spôsobe kreovania postáv. Vo väčšine prípadov ide o tému sily krehkosti či sily slabých, kontrastu, s ktorým dramatika všeobecne rada pracuje. V tejto dobe chaosu či znejasňovania tradičných hodnôt síce chápem potrebu vytýčiť čosi pozitívne, no možno by som odporučila sa zamyslieť, aký je široký diapazón pozitívneho!...

A do tretice: viem, že je ťažké, ak nie je v „súbore a okolí“ dramatik či autorsky založený divadelník, aby sa začalo uvažovať o hľadaní tém na spracovanie vo svojom okolí. Napriek tomu sa však oplatí zahĺbiť do pamätí a rozprávaní ľudí, do historických dokumentov, do všetkého toho, čomu sa hovorí lokálne dejiny a oral history. Ak už aj nie preto, že by sa podarilo hneď napísať text a rozprávať o týchto témach na javisku, tak určite preto, že táto skúsenosť určite ovplyvní hľadanie divadelníkov a rozšíri ľudské témy. Aj to je veľa. Aj to sa iste odzrkadlí na výbere budúcej hry...Cením si trojdňový dialóg, ktorého jeden pól sa odohral cez prehovory divadelníkov z javiska a druhý pri diskusiách či hodnoteniach v divadelnom klube. Prebiehal skutočne korektne a tým porote a dúfam, že i divadelníkom priniesol radosť. A niektorým, pravda, aj ceny...!

Viki Janoušková
Foto Marek Palacka

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)