Preskočiť na obsah

Miroslav Dacho: Bratislavský kraj naďalej príliš skromný

Miroslav Dacho: Bratislavský kraj naďalej príliš skromnýUž tradične sa na prehliadke ochotníckych divadelných súborov Bratislavského kraja Divadelné konfrontácie zúčastnilo minimum súborov. Spolu s Trnavským krajom patria z hľadiska úrody stále k najslabším na Slovensku. Toho roku sa v Pezinskom kultúrnom centre 11. apríla predstavili len tri súbory so štyrmi predstaveniami.
...
Amatérske divadlo sa z roka na rok z Bratislavského kraja vytráca, pomaly sa bude musieť názov prehliadky Divadelné konfrontácie zmeniť na Divadelné „inzerácie“ – v snahe získať, prilákať nejaký súbor. Pravda, divadlo sa nedá robiť nasilu.

Miroslav Dacho
Foto archív organizátorov

(Celý článok si prečítate v Javisku 2-3/2010)