Preskočiť na obsah

Javisko 2-3/2010

TÉMA ČÍSLA:  Súťažná sezóna

PROLÓG
Vladimír Štefko: Javisko – zrkadlo a stimulátor
Javisko od počiatku pritiahlo k sebe najlepších autorov a svedomito glosovalo dianie na divadelnom poli, pričom hľadalo kontextové väzby medzi ochotníctvom i profesionálmi, ktorí ostatne v ochotníckom divadle hojne pôsobili ako režiséri, kritici, porotcovia. Nie je cieľom týchto riadkov predložiť komplexnú historiografickú štúdiu, skôr upozorniť na neľahkú cestu časopisu od skromných začiatkov až podnes. Možno len konštatovať, že Javisko má svojich predchodcov a vlastne celú tú reťaz Slovenský ochotník – Naše divadlo – Ľudová tvorivosť – Umelecké slovo – Javisko možno s istou licenciou považovať za kontinuitu. Menili sa názvy, vydavatelia, formáty, ale de facto to bol stále ten istý časopis pre neprofesionálnych divadelníkov, pre aktivitu, ktorá v našich kultúrnych dejinách znamená tak veľa; hoci nie všetci to vedia, či sú ochotní uznať.
(Celý prológ si prečítate v Javisku 2-3/2010)


TÉMA ČÍSLA
Detská dramatická tvorivosť. Divadlo detí.
Eva Čárska: Stále lepšie (39. Zlatá priadka)
Alexandra Štefková: Zápas o kvalitu a zápas s publikom (Divadlo a deti)
Belo Felix: Detský divadelný medveď Žilina 2010
K. I. Ráš: Podnetná súťažná prehliadka (Košický kraj)   
Magdaléna Máčiková: Stretnutie s malou Táliou v Senci
Ľubo Šárik: Začiatky a návraty (Prešovský kraj)
Ľubo Šárik: Prehliadka budúcich predstavení (Nitriansky kraj)
Andrej Turčan: Mešec vzácnych dukátov... (Banskobystrický kraj)
Elena Bakošová: Rozprávkové javisko v Považskej Bystrici
Martin Peterich: Senická detská rovnodennosť

Divadlo mladých. Divadlo dospelých.
Viki Janoušková: Divadelné dni pod Slovenskou bránou (Nitriansky kraj)
Miroslav Dacho: Bratislavský kraj naďalej príliš skromný
Miriam Kičiňová: Ozaj malá žatva (Trnavský kraj)
Miroslav Dacho: Trenčianska jedenástka v Bojniciach
Alžbeta Verešpejová: „... rôzne, všelijako, sem-tam zaujímavo a dobre...“
Miro Zweifelhofer: Exit 2010
Viki Janoušková: Tlmačské činohranie

Umelecký prednes detí, mládeže a dospelých. Detské recitačné kolektívy. Divadlá poézie.
Eliška Sadíleková: Bratislavské metamorfózy 2010
Ján Kamenistý: Štúrova Modra 2010
Eliška Sadíleková, Ján Kamenistý: Podjavorinskej Bzince
Jaroslava Čajková: Rázny nástup DRK v Trenčianskom kraji
Ján Kamenistý: Štúrov Uhrovec 2010
Marcek Šustek, Jaroslava Čajková: Hollého pamätník 2010
kolektív autorov: Topoľčiansky Hviezdoslavov Kubín
Eva Štofčíková, Jarko Broz: Vajanského Martin 2010
Ľubomír Kováčik: Sládkovičova Radvaň 2010
Peter Zemaník: Sládkovičovo Radvanča
D. Rusnáková, Ľ. Bekéniová, J. Petrík: O talentoch, slovenských textoch a interpretácii (Prešovský kraj)
Ľubo Šárik: Svidnícke poetické inšpirácie
kolektív autorov: Metamorfózy slova (Košický kraj)
Ingrid Zachorecová: Slovo premenené na živú energiu (56. Hviezdoslavov Kubín)
Ján Kamenistý: Hviezdoslavov Kubín 2010 – najlepší (z piatich) najlepších
K. I. Ráš: Obrazná sila inscenovanej poézie

FESTIVALY
Martin Peterich: Desiata Divadelná jar Jána Roháča
Michal Ditte: Číslo 13 nemusí vždy znamenať nešťastie (FAJ)
Oleg Dlouhý: 43. Palárikova Raková
Eva Kamenárová: V znamení domácich hodnôt (Súťaž M. Tompu v maďarskom jazyku)
Jaroslava Čajková: Prednášam, teda som
Jela Borcovanová: Slovo ako živá voda (Rozprávačské Lodno)

ZA HRANICU
Jaroslava Čajková: Podebradské dni poézie
Jaroslava Čajková: Wolkrov Prostejov

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI
Peter Janků: Divadelný vavrín 2010. Festival slovenského divadla vo Vojvodine
Michal Týr: Dida 2010

ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Milan Soukup: Záhorie – divadelné zázemie i ambície
Natália Oravcová: Čertoviny ako naše
Dagmar Inštitorisová: Kto je tá žena?
Viera Maťašíková: Svoje uši majú v duši
Jaroslava Čajková: Lanofest pre Alexandru Skořepovú
Ľubo Šárik: Sedemdesiatnik Pavol Belán   
Eva Grznárová: O čarovnom svete...
Emil Hižnay, Jaroslav Janíček: Dva odkazy z Liptova

Z OCHOTNÍCKYCH DEJÍN
Eva Grznárová: Z histórie novomestského bábkového divadla
„Padla posledná opona...“ (Ivan Piško)

DO KNIŽNICE   

OZNAMY