Preskočiť na obsah

Javisko 1/2010

TÉMA ČÍSLA: DRAMATURGIA

PROLÓG
Vladimír Štefko: Najväčším dramaturgom je čas
Niektorí bádatelia sa domnievajú, že grécke slovo demiurg nám oznamuje z hĺbok histórie existenciu dramaturga aspoň čiastočne sa podobajúcu dnešnému chápaniu a funkcii tohto človeka či divadelného inštitútu. Pravdepodobne to nie je tak, pretože to slovo má viacero významov, a len okrajovo by sa mohlo dotýkať aj divadla. otvorte si celý prológ

TÉMA ČÍSLA
Anton Kret: Dramaturg nie je (iba) demiurg
Peter Pavlac: Dobré divadlo v superpozícii stavov...
Vladimír Štefko: Dramaturgia ochotníckeho javiska
Karol Horák: V meandroch dramaturgie
Peter Káša: Otvorená (malá) javisková forma a možnosti dramaturgie
Mišo A. Kováč: Dramaturgia v ochotníckom bábkovom divadle
V. Maťašíková – I. Žáková, P. Foltán, M. Šišková, A. Tóthová, M. Harčaríková: Naše skúsenosti (anketa)
Jaroslava Čajková: Dramaturgia umeleckého prednesu

Autorský zákon
Jana Vozárová – J. Čajková: K autorskému zákonu

HRA
Anton Kret: Od úvah o ľudovom divadle až k Ružovej Aničke
Anton Kret: O Ružovej Aničke
Juraj Benčík: Skúška orchestra

FESTIVALY
Ľubomír Kováčik: Detskí recitátori v Kubíne
Ján Kamenistý Hviezdny večer, aj niekoľko hviezdnych prednesov
Ľubomír Šárik: Divadlo na hraniciach (času)
Ľubica Bekéniová: Naša Vansovej Lomnička
János Juhász Dósa: „Tento festival by mohol trvať dlhšie“ (Festival Béniho Egressyho)

ZA HRANICU
Marcel Šustek: Zamatové zovretie. Sametové sevřetí

ROZHOVOR
Jan Císař – Vladimír Štefko: Najviac ma zaujíma herec
Milan Matis – Vladimír Štefko: Divadlo je viacnásobná spolupráca

Z OCHOTNÍCKYCH DEJÍN
Štefan Sabo a Jaroslav Lacko: Stopäťdesiat rokov divadla v Tisovci
Mišo A. Kováč: Divadelné návraty Turca
Soňa Smolková: Divadlo ako životný plán (Partizánske)

ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Štefan Orság – Jaroslava Čajková: Štefan Orság – Cena Jozefa Kronera za rok 2009
jč: Nielen súťažami je prednes živý

SPOMIENKY
Mišo A. Kováč: Sprítomnenie Stanislava Chrena
Eva Štofčíková: Za Ruženkou Jariabekovou
Franz Josef Witting: Marcel Cremer

DO KNIŽNICE
jč: K dejinám dramaturgie Hviezdoslavovho Kubína
(vš): Decéniá Akademického Prešova
Dária Fehérová: Nová ruská dráma
Dária Fehérová: Základy dramaturgie
Mária Rapošová: Divadlo v Hubovej
Jaroslava Čajková: Ešte k Hviezdoslavovi
jč: Divadlo v súčasnej komunikácii
Viera Maťašíková: Súpis článkov časopisu Javisko 2009