Prihlasovanie detských recitátorov zo školských kôl(vyplňajú zodpovedné osoby za školy) Prihlasovanie minuloročných víťazov jednotlivých kôl