Preskočiť na obsah

Skončila sa Cineama 2016

Celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu CINEAMA sa tento rok uskutočnilo 3. – 5. júna 2016 v priestoroch kina MLYNY CINEMAS v Nitre. Do najvyššieho, celoštátneho kola postúpilo takmer stotridsať súťažných príspevkov od 172 autorov v celkovej dĺžke 881 minút. Víťazné slovenské filmy budú premietnuté na českej národnej súťaži Český videosalón, ktorá vyvrcholí 17. – 19. júna 2016 v Ústí nad Orlicí. Zo snímok ocenených na celoštátnej súťaži CINEAMA bude vytvorená kolekcia, ktorá bude reprezentovať Slovensko na najvyššej medzinárodnej súťaži – 78. svetovom kongrese a festivale UNICA, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 26. augusta 2016 v rumunskej Sučave.
Výsledky
Propozície