Preskočiť na obsah

Archív Film a video 2011

CINEAMA 2011

Pozvánka na CINEAMU 2011V dňoch 10. – 12. 6. 2011 sa na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, Svoradova ulica č. 2 konal 19. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2011. Realizátorom celoštátneho kola CINEAMY 2011 je Národné osvetové centrum v rámci projektu Autorské umenia ZUČ 2011 v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre s finančným príspevkom z rozpočtu Národného osvetového centra, Malokarpatského osvetového strediska v Modre, z prostriedkov Dotačného systému MK SR 2011 a sponzorov.
výsledky
tlačová správa
štatistika súťažných filmov
program
pozvánka
propozície

UNICA 2011

Úspech slovenských filmových amatérov na svetovom festivale.
V dňoch 20. – 28. 10. 2011 sa v Divadle kapucínov v Luxemburgu konal 73. ročník svetového festivalu a kongresu neprofesionálneho filmu UNICA.
viac

Filmwork

FILMWORK je celoštátna tvorivá dielňa pre filmových amatérov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. 9. až 2. 10. 2011 v priestoroch Národného osvetového centra (na Námestí SNP 12 v Bratislave). Národné osvetové centrum je jeho odborným garantom i realizátorom. Účastníci si mohli osvojiť viaceré odborné teoretické poznatky i praktické zručnosti a rady z oblasti dramaturgie filmového diela, práce s kamerou, strihovej skladby. Na programe boli tiež konzultácie s lektormi a analýza vlastnej tvorby účastníkov odborníkmi z praxe i vysokoškolskými pedagógmi. Na záver sa uskutočnila prezentácia diel vzniknutých počas tvorivej dielne.