Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 5. – 7. júna 2020 v Tisovci.