Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 31. 5. – 2. 6. 2019 v Tisovci.