Preskočiť na obsah

júl

Podujatia v júli 2011

56. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala (1.7.2011, koncert)

Slovenský ľudový umelecký kolektív -SĽUK (6.7.2011, hudobno-tanečný program)

Komorný orchester Bohuslava Martinů (12.7.2011, koncert)

Výstavy

MOSTY- BRIDGES IX.ročník medzinárodnej výstavy Škótsko - Slovensko (3.6.-6.7.2011, výstava)

Karikatúra & Jazz (výstava/exhibition)

Sprievodné podujatie 3. ročníka Festivalu Doda Šošoku. (9.6.-13.7.2011, výstava)

ROMAN BORISOVIČ JAŠIN (7.7.-14.8.2011, výstava)

Program Domu umenia nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk; www.nocka.sk/du-piestany; www.pic.piestany.sk a www.epiestany.sk
Na postrehy a názory návštevníkov sa tešíme na našej e-mail adrese: dom-umenia@slovanet.sk

Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu umenia, pondelok – piatok od 14.00 – 17.00 hod. a hodinu pred predstavením. Programová prevádzka: tel.: 033/2458100, pokladňa: tel. 033/7625273
Zákaz vstupu do hľadiska počas predstavenia! ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Roman Borisovič Jašin

od 7.7. do 14.8. 2011 (výstava)
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
NOC – Dom umenia Piešťany

ROMAN BORISOVIČ JAŠIN
RUSKÁ POETIKA – výber z tvorby   Jašin

Roman Borisovič Jašin sa narodil 3. júna 1966 v meste Dzeržinsk v Gorkovskom kraji. Študoval na Ruskej akadémii výtvarného, sochárskeho a staviteľského umenia u rektora, profesora I. S. Glazunova, odbor portrét. Tvorba Romana Jašina je výrazná a obsahovo viacvrstvová. Maľuje predovšetkým portréty, ale aj krajinky, historické a žánrové obrazy. Maliar vynikajúco pozná a vníma prírodu. Jašinove krajinky sú sujetovo rozmanité a zakaždým neopakovateľne individuálne. V jeho tvorbe má však dominantné miesto portrét. Zobrazuje ľudí našej doby, ktorí sa súčasne aj cítia a zároveň definujú v súvislosti s históriou. Autor vyjadruje svoje ponímanie toho, čo sa odohráva, v dobe, príbehu alebo jednej chvíli. Majster v podstate zobrazuje na plátne nové tváre súčasného Ruska a prelína tak storočie minulé so storočím súčasným. Maliarovo umenie je adekvátne ocenené nielen v Rusku, ale aj v zahraničí. Počas výstav robil umelec tvorivé dielne pre budúcich profesionálnych výtvarníkov v Paríži, Stuttgarte a Miláne.


Vernisáž výstavy sa uskutoční 7.7.2011 o 17.oo hod.

Výstavy sú otvorené pondelok – piatok od 12.00 do 16.00 hod.

MOSTY - BRIDGES

3.6. do 6.7. 2011, výstava

NOC - Domu umenia v Piešťanoch,  Mesto Piešťany, Agentúra 3 com art, Mestské kultúrne stredisko, Škótska asociácia výtvarných umení, Kráľovská akadémia umení v Edinburgu,
uvádzajú
MOSTY – BRIDGES
IX. ročník medzinárodnej výstavy  ŠKÓTSKO – SLOVENSKO

 

Počas ôsmich uplynulých ročníkov sa v Piešťanoch a v Bratislave prezentovalo viac ako 60 slovenských a zahraničných výtvarných umelcov. Slovenské výtvarné umenie, región Piešťan a Trnavského kraja sa v rámci projektu prezentovali v  ôsmich krajinách Európy.
Projekt vždy zastrešuje primátor mesta Piešťany a veľvyslanci Slovenskej republiky v konkrétnej krajine, výstavu v Piešťanoch vždy otvára veľvyslanec pozývanej krajiny.

Výstavy  MOSTY – BRIDGES
sa zúčastnia osobne 4 umelci zo Škótska, ktorí zároveň budú prezentovať aj tvorbu deviatich ďalších členov Škótskej akadémie umenia v Dome umenia a v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, celkovo 13 autorov.  Slovenskú stranu budú zastupovať  traja umelci - absolventi Brunovského grafickej špeciálky na VŠVU- akad. maliari Marian Komáček, Karol Felix a Igor Benca, pričom kolekca bude obohatená aj o diela majstra Albína Brunovského a umelcov: Peter Augustovič, Igor Piačka, Veruna Melčáková - Juneková, Robert Brun, Karol Ondreička,  Peter Klúčik, Vladimír Gažovič, Dušan Polakovič, Robert Jančovič.

Výstavy sú otvorené pondelok – piatok od 12.00 do 16.00 hod.

Komorný orchester Bohuslava Martinů

56. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL/56.PIEŠŤANY FESTIVAL

DOM UMENIA /HOUSE OF ART PIEŠŤANY
        

Utorok/Tuesday 12. júla  2011 o 19.00 hod.

Komorný orchester  Bohuslava Martinů

Lubomír Čermák -  husle/violin  umelecký vedúci/Artistic Director   

Program:

Josef Suk: Serenáda Es dur, op. 6 /Serenade in E flat, Op. 6

Leoš Janáček: Idyla/Idyll

Antonín Dvořák: Serenáda E dur, op. 22/ Serenade in E major, Op. 22

Komorný orchester Bohuslava Martina

Komorný orchester Bohuslava Martinů je združenie špičkových hudobníkov, sólistov a komorných hráčov,ktoré malo svojho bezprostredného predchodcu v niekdajšom súbore Collegium musicum brunense. Orchester má široký repertoár, ktorý zahŕňa hudbu barokovú, klasickú, romantickú aj súdobú. Trvalou súčasťou repertoáru súboru sa stalo dielo Bohuslava Martinů. Niektoré jeho významné skladby boli týmto súborom hrané v Česku vôbec prvýkrát (napríklad Partita pre sláčiky z roku 1931, Sonáta da camera pre violončelo a komorný orchester z roku 1940 so sólistom Alexandrom Večtomovom, Sextet pre sláčiky v autorizovanej verzii s kontrabasom). Za dobu svojej existencie spolupracoval súbor s viacerými vynikajúcimi sólistami. V poslednej dobe spolupracuje s mladšou a mladou generáciou špičkových sólistov, napríklad s vynikajúcim rakúskym huslistom Christianom Altenburgerom, najmladším z rodiny Davida Oistracha - Valerijom Oistrachom, českými huslistami Václavom Hudečkom, Ivanom Ženatým a Bohuslavom Matouškom, sóločellistom Viedenských symfonikov Christophom Stradnerom, klarinetistom Jiřím Hlaváčom, nemeckým violončelistom Alexandrom Hülshoffom, harfistkou Janou Bouškovou, speváčkou Magdalenou Koženou, flautistom Jiřím Stivínom, fenomenálnym trubkárom Sergejom Nakarjakovom a ďalšími.
Orchester doposiaľ koncertoval v Rusku, Poľsku, Bulharsku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, Grécku, Nemecku, Dánsku, Taliansku, Francúzsku, USA (odkiaľ vždy priviezol nadšené kritiky) a je pozývaný na významné medzinárodné hudobné festivaly vo Francúzsku, Nemecku, na Slovensku i v Českej republike.


This ensemble of experienced instrumentalists (soloists, eminent chamber players, music professors and leading members of the Brno Philharmonic Orchestra and Janáček Opera in Brno) working without conductor had a direct predecessor in the then group Collegium Musicum Brunense, active as soon as since 1948, being a great success at the prestigious music festival Prague Spring 1958. The repertoire of the orchestra is extremely rich, covering baroque, classic, romantic and contemporary music. The works of Bohuslav Martinů became a constant element of their repertoire. Some of his important compositions were first performed in this country by this ensemble such as Partita (Suite I) for string orchestra (1931), Sonata da camera for cello and chamber orchestra (1940) - with the soloist Alexander Večtomov, Sextet for strings (in an authorized version with double-bass). During its existence, the ensemble worked together with numerous extraordinary soloists such as the violinists Josef Suk, Igor Oistrakh, Wolfgang Schneiderhan, Bohdan Warchal, violist Lubomir Malý, cellists Heinrich Schiff and Alexander Večtomov, harpsichordist Zuzana Růžičková, pianist Elizabeth Leonskaya, organists Alena Veselá and Franz Haselböck from Vienna, soloflutist of Vienna Philharmonic Orchestra Wolfgang Schulz and bassoon-player Milan Turkovich, both from Austria, singer of the Janáček Opera in Brno Richard Novák and many others. Recently, the orchestra began to cooperate with the younger and youngest generations of soloists, for example with Austrian violinist Christian Altenburger, the youngest Oistrakh family member Valery, with Czech violinists Václav Hudeček, Ivan Ženatý and Bohuslav Matoušek, French clarinetist Philippe Cupper, Czech one Jiří Hlaváč, German cellist Alexander Hülshoff, Prague trumpetist Jan Hasenöhrl, guitarist Alvaro Pieri (Uruguay), Czech singer Magdalena Kožená, Greek pianist Dino Mastroyiannis and many others. Up to now, the orchestra has performed in Russia, Poland, Bulgaria, Austria, USA, Spain, Portugal, Germany, Greece, Denmark, Italy, France, and has always been invited to renowned international music festivals in France, Austria, Germany, Greece, Slovakia and the Czech Republic.

Vstupné/Ticket: 10,- €

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok
od 14.00 h do 17.00 h a hodinu pred predstavením You can buy tickets at the ticket counter of the House of Art in Piešťany, Monday-Friday: 02:00p.m. -05:00 p.m and one hour before the performance. Phone number: The Ticket Counter: +421 33 7625273

SĽUK

56. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL/56.PIEŠŤANY FESTIVAL

DOM UMENIA /HOUSE OF ART PIEŠŤANY


Streda/Wednesday 6. júla 2011 o 19.00 hod.

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)
Slovak Folk Art Ensemble (SĽUK)


Juraj Hamar, Stanislav Marišler:   CHOREA SLOVACA - tanečné etudy / Dancing Etudes

Hudobno-tanečný program / musical and dancing programe

Chorea Slovaca

 foto: Ctibor Bachratý

V novej inscenácii CHOREA SLOVACA s podtitulom Tanečné etudy pre SĽUK dáva SĽUK priestor mladej generácii slovenských umelcov. Choreografi, ktorí sa profesionálne ľudovým tancom zaoberajú, ale aj predstavitelia iných tanečných štýlov, ktorí majú k tanečnej tradícii Slovenska blízky vzťah, sa pri tvorbe inšpirovali fragmentmi z pôvodných ľudových tancov. Tie potom originálnym spôsobom spracovali, ako už podtitul programu napovedá, do tanečných etúd. V hudobných úpravách sa autori pohrávajú so špecifikami autentických hudobných predlôh, posúvajú ich do nových foriem a spájajú do nových hudobných i obsahových kontextov. Autorským videním veľmi rôznorodé programové čísla sú prepájané citlivou réžiou, ktorá sa zameriava na zvýraznenie detailov a zachytenie okamihov. Vďaka súčinnosti ďalších tvorivých zložiek – scény a kostýmov sa tento hudobno-tanečný program tematicky a vizuálne uzatvára do kompaktného a netradičného divadelného diela.

In its new performance CHOREA SLOVACA, or Dancing Etudes for SĽUK, SĽUK gives space to the young generation of Slovak artists. Choreographers professionally dealing with folk dances, but also representatives of other dancing styles that cherish close relations to the Slovak dancing tradition, were inspired in their work by fragments from original folk dances. These fragments were used and reshaped into the form of dancing etudes, as indicated in the subtitle of the programme. In their musical arrangements, the authors play with specific features of authentic musical patterns, shift them into new forms, and integrate them into new musical and content contexts. The individual programme pieces, very varied thanks to the different views of their authors, are connected by sensitive director’s hand, focused on emphasizing details and capturing moments. Interaction of other creative elements – stage setting and costumes – also markedly contributes to thematic and visual rendering of this musical and dancing programe as a compact and untraditional theatrical piece.

Choreografia/Choreography: Ladislav Cmorej, Simona Machovičová, Stanislav Marišler, Barbora Morongová, Vladimír Michalko, Ján Ševčík,  
Hudba / Music:  Stanislav Palúch, Marcel Comendant, Henrich Leško,  
Réžia/ Director: Peter Maťo

Vstupné/Ticket: 13,- €

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok od 14.00 h do 17.00 h a hodinu pred predstavením
You can buy tickets at the ticket counter of the House of Art in Piešťany, Monday-Friday: 02:00p.m. -05:00 p.m and one hour before the performance. Phone number: The Ticket Counter: +421 33 7625273

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

56. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL/56.PIEŠŤANY FESTIVAL

DOM UMENIA /HOUSE OF ART PIEŠŤANY


 Piatok/Friday 1.júla 2011 o 19.00 hod.

Slovenský komorný orchester  Bohdana Warchala
BOHDAN WARCHAL SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA


Sólisti/ Soloists: Ewald Danel – husle/ violin, umelecký vedúci / artistic director
                          Eva Čermanová - violončelo/violoncello
                          Peter Zwiebel - viola/viola

Komorný orchester Bohdana Warchala
Program/Programme:
A.Vivaldi:  Sinfonia G dur , RV 146
                Sinfonia in G major, RV 146
A.Vivaldi:   Koncert pre husle, violončelo a sláčikový orchester B dur RV 547
Concert for violin, cello and string orchestra in B flat major, RV 547         
G.P.Telemann:  Koncert pre violu a sláčikový orchester
                        Concert for viola and string orchestra
W.A.Mozart:     Malá nočná hudba
    Serenade No 13 for strings in G major (A Little Night Music)
B.Britten:        Simple Symphony


V roku 1960 vznikol na pôde Slovenskej filharmónie  SLOVENSKÝ  KOMORNÝ  ORCHESTER pri zrode, ktorého stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchala (1930-2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. Odborná kritika vyzdvihovala najmä prepracovanú frázu a mäkký farebný zvuk. Ťažiskom repertoáru telesa bola hudba baroka, neskôr i hudba 19. a 20.storočia, vrátane množstva premiér slovenských a zahraničných skladateľov.
In 1960 the Slovak Chamber Orchestra was established as part of the Slovak Philharmonic by the outstanding violinist of Silesian origin, Bohdan Warchal (1930 - 2000). Since the beginning of its existence it has been one of the most popular ensembles of  classical music in Slovakia. Under the leadership of maestro Warchal it became one of the most prominent representatives of Slovak performing art abroad, praised mainly for its meticulous phrasing  and gentle sound colour. Music from the Baroque period used to form the main epertoire of the ensemble, later also including music from the 19th and 20th centuries and many first performances of Slovak and foreign composers.

Vstupné/Ticket: 10,- €

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok od 14.00 h do 17.00 h a hodinu pred predstavením.
You can buy tickets at the ticket counter of the House of Art in Piešťany, Monday-Friday: 02:00p.m. -05:00 p.m and one hour before the performance. Phone number: The Ticket Counter: +421 33 7625273