Preskočiť na obsah

august

Podujatia v auguste 2011

XII. ročník - Organové dni v Piešťanoch (18.8.-30.8.2011, festival)

Sonja Marinković (22.8.2011, vystúpenie)

Výstavy

ROMAN BORISOVIČ JAŠIN (7.7.-14.8.2011, výstava)

CYRIL UHNÁK (18.8.-30.9.2011, výstava)

Program Domu umenia nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk; www.nocka.sk/du-piestany; www.pic.piestany.sk a www.epiestany.sk
Na postrehy a názory návštevníkov sa tešíme na našej e-mail adrese: dom-umenia@slovanet.sk

Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu umenia, pondelok – piatok od 14.00 – 17.00 hod. a hodinu pred predstavením. Programová prevádzka: tel.: 033/2458100, pokladňa: tel. 033/7625273
Zákaz vstupu do hľadiska počas predstavenia! ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Roman Borisovič Jašin

od 7.7. do 14.8. 2011 (výstava)
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
NOC – Dom umenia Piešťany

ROMAN BORISOVIČ JAŠIN
RUSKÁ POETIKA – výber z tvorby   Jašin

Roman Borisovič Jašin sa narodil 3. júna 1966 v meste Dzeržinsk v Gorkovskom kraji. Študoval na Ruskej akadémii výtvarného, sochárskeho a staviteľského umenia u rektora, profesora I. S. Glazunova, odbor portrét. Tvorba Romana Jašina je výrazná a obsahovo viacvrstvová. Maľuje predovšetkým portréty, ale aj krajinky, historické a žánrové obrazy. Maliar vynikajúco pozná a vníma prírodu. Jašinove krajinky sú sujetovo rozmanité a zakaždým neopakovateľne individuálne. V jeho tvorbe má však dominantné miesto portrét. Zobrazuje ľudí našej doby, ktorí sa súčasne aj cítia a zároveň definujú v súvislosti s históriou. Autor vyjadruje svoje ponímanie toho, čo sa odohráva, v dobe, príbehu alebo jednej chvíli. Majster v podstate zobrazuje na plátne nové tváre súčasného Ruska a prelína tak storočie minulé so storočím súčasným. Maliarovo umenie je adekvátne ocenené nielen v Rusku, ale aj v zahraničí. Počas výstav robil umelec tvorivé dielne pre budúcich profesionálnych výtvarníkov v Paríži, Stuttgarte a Miláne.


Vernisáž výstavy sa uskutoční 7.7.2011 o 17.oo hod.

Výstavy sú otvorené pondelok – piatok od 12.00 do 16.00 hod.

Cyril Uhnák

od 18.8. do  30.9.2011 (výstava)
NOC – Dom umenia Piešťany

CYRIL UHNÁK – Dunaj je voda, kameň a dejiny
Súborná výstava Dunajského cyklu


Vernisáž výstavy sa uskutoční 18.8.2011 o 17.oo hod.

Výstavy sú otvorené: pondelok – piatok od 12.00 – 16.00

Cyril Uhnák

Organové dni 2011

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM – DOM UMENIA PIEŠŤANY

XII. ročník - Organové dni v Piešťanoch
                   ORGAN DAYS IN PIEŠŤANY 2011


Štvrtok/ Thursday  18.8. o 19.oo  h     
MARTIN BAKO ( SR)  
Program/Programme:   J. S. Bach, J. L. Bella, L. Vierne

Utorok/ Tuesday  23.8. o 19.oo h       
SLAWOMIR KAMINSKI (Poľsko/Poland)
Program/Programme:    M. Sawa, F. Couperin, D. Buxtehude, J. Pachelbel, C. Franck

Štvrtok/ Thursday  25.8. o 19.oo h       
JOSEPH KELEMEN (Nemecko/Deutsch)
Program/Programme:  J. P. Sweelinck, H. Scheidemann, J. C. Kerll, F. Mendelssohn, J. S. Bach, G. Muffat,  
                  
Utorok/ Tuesday   30.8. o 19.oo h       
DAVID DI FIORE (USA)                      David di Fiore
Program/Programme:   J. S. Bach, J. Reubke, M. Roberts, D. Ellington, E. Bossi

V rámci XII. ročníka medzinárodného festivalu Organové dni v Piešťanoch sa v Dome umenia predstavia organisti zo Slovenska, Poľska, Nemecka a USA. Bratislavský dómsky organista a čerstvý absolvent VŠMU v Bratislave okrem skladieb Bacha, Vierna a slávnej organovej sonáty J. L. Bellu prispeje aj svojimi improvizáciami. V tomto špecifikom umení je novou nádejou Slovenska. Slawomir Kaminski je profesorom na Hudobnej akadémii v Poznani. Okrem skladby poľského skladateľa M. Sawu a Francúza C. Francka sa zameral na barokový repertoár. Prierez nemeckou a francúzskou organovou hudbou bude prezentovať recitál v Nemecku pôsobiaceho Maďara Josepha Kelemena. Záver festivalu bude patriť v Piešťanoch už známemu americkému virtuózovi Davidovi di Fiore. Okrem veľkej romantickej sonáty J. Reubkeho v jeho programe zažiari virtuózna etuda francúskej organistky-skladateľky Jeanne Demessieux.

The organists from Slovakia, Poland, Germany and USA will participate at the international music festival Organ Days in Piešťany. The first concert will play the cathedral organist Martin Bako. His program except the compositions of Bach, Vierne and Slovak composer J. L. Bella includes also his own improvisations. Polish organist Slawomir Kaminski, profesor of Music Academy in Poznan has chosen mostly baroque composition, but also a piece by C. Franck and polish composer M. Sawa. A very various program will be listened from Joseph Kelemen, a Hungarian living and working in Germany. The final recital will play an American virtuoso player David di Fiore. Mr. Di Fiore is well-known also in Piešťany, where he played several times with a great success. The visitors of his concert will have a possibility inter allia to listen also the great romantic sonata of J. Reubke and a virtuoso organ etude of French organist-composer Jeanne Demessieux.   

Vstupné/Ticket: 7,- €


Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok od 14.00 h do 17.00 h a hodinu pred predstavením .
You can buy tickets at the ticket counter of the House of Art in Piešťany, Monday-Friday: 02:00p.m. -05:00 p.m and one hour before the performance. Phone number: The Ticket Counter: +421 33 7625273

Sonja Marinković

Pondelok/Monday 22. 8. 2011 o 19.oo hod.

Súbor ľudových tancov a piesní  
AKUD „Sonja Marinković „ z Nového Sadu  /Srbsko/Serbia/


Vaska Radović - umelecký riaditeľ  súboru ľudových tancov a piesní
Vladimír Grujić - umelecký riaditeľ veľkého národného orchestra

Členovia orchestra:
Dobrivoj Janković – klarinet
Adam Rista – truba
Evica Nikolić – husle
Sibina Vujović – husle
Biljana Ristić – husle
Djordje Uzelac – violončelo
Blagoje Paroški – husle
Milica Ivković – flauta
Darko Sekulić – bas
Sava Popović – kontra
Rade Jovanović – gitara
Vladimir Grujić - akordeon

Sonja Marinkovic
Akademický súbor ľudových tancov a piesní “Sonja Marinković” vznikol na univerzite v Novom Sade v roku 1962. Program súboru je založený na autentických formách ľudového umenia. Počas 49 rokov práce, súbor získal rad diplomov a ocenení u nás i po celom svete. Zúčastnil sa na mnohých medzinárodných festivaloch a navštívil mnoho krajín. V repertoári má súbor 23 choreografií, ktoré sú autentickou výpoveďou konkrétnych udalostí v každodennom živote ľudí: siatie, zber, svadba, oslavy ... Tanečníci vystupujú v pestrých historických kostýmoch, ktoré reprezentujú jednotlivé regióny Srbska.

The Academic Ensemble of Folk Dances and Songs “Sonja Marinković” was established at the University of Novi Sad in 1962. The Ensemble creates its programme basing it on authentic cyncretical forms of folk art. During 49 years of work, Ensemble won the series of diplomas and awards in our country and all around the world. It took  part at many International festivals and visited   many countries.
Presently, the folk ensemble has 23 choreographies on the repertoire. Each of them individually represents the originallity of the particular area. Dances and songs included in each choreography are based on authentic elements and in that case record the particular event  in people's everyday: sowing, harvest, wedding ceremony, celebration of the St. Day and outdoor party. The costumes used in each choreography are quite different and above all very old and valuable. Therefore, all these 23 choreographies are different and at the same time they “cover” the entire teritory of Serbia.

Vstupné/Ticket: 7,- €

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok od 14.00 h do 17.00 h a hodinu pred predstavením.
You can buy tickets at the ticket counter of the House of Art in Piešťany, Monday-Friday: 02:00p.m. -05:00 p.m and one hour before the performance. Phone number: The Ticket Counter: +421 33 7625273