Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 17. – 18. 5. 2019 v Rimavskej Sobote.