Preskočiť na obsah

Tvorivá dielňa Scénografia

Prof. Jozef Ciller, scénograf
Pracoval v 20 krajinách a vytvoril okolo 500 scénických riešení nielen pre divadlo, ale aj pre film a televíziu. Spolupracuje aj so SND, ND v Prahe i v Brne, výrazne ovplyvnil profil Divadla na provázku. Ako scénický výtvarník má za sebou množstvo výstav, je držiteľom viacerých ocenení a vyznamenaní. V 60. a 70. rokoch sa výrazne podieľal na rozvoji slovenského ochotníckeho divadla, kde spolupracoval so špičkovými profesionálnymi režisérmi. Súbory získali mnoho domácich i zahraničných ocenení na významných festivaloch. Kritika ocenila J. Cillera ako tvorcu novej scénografickej školy a poetiky pre špecifické podmienky amatérskeho divadla. V roku 1990 začal pôsobiť na VŠMU ako vedúci Katedry scénického a kostýmového výtvarníctva. V tomto roku mu minister kultúry SR Marek Maďarič udelil cenu za celoživotné dielo.

„Scénografia je (umelecký, výtvarný, teatrologický) desaťboj.... Scénografia je ťažko odhaliteľná a komplikovaná disciplína. Začína sa to intelektuálnym a umeleckým stropom a končíte niekde pri sklade a doprave... Na začiatku je text, jeho absorbovanie, potom štúdium ďalšej literatúry, ktorá vám objasní historické súvislosti, dobový dizajn, nasledujú debaty s dramaturgom a režisérom. To je to intelektuálne hniezdo, z ktorého sa má to vajce vysedieť. Potom pristupujete k nápadom, kreslíte prvé škice, robíte modely, technické nákresy. Kontrolujete výrobu, robíte technické, technologické a montážne skúšky, potom svetelné... Ďalšia limitujúca vec sú peniaze. A stále musíte myslieť aj na to auto – aby sa tam vaša scéna zmestila, aby sa dala za hodinu rozobrať a za dve postaviť... Na začiatku výsledok nikdy nepoznáte – ten je závislý od obrovského množstva súvislostí, profesijných a ľudských limitov – jednoducho: desaťboj. Idea kontra limity.“
https://nasturiec.sme.sk/

V tvorivej divadelnej dielni sa budeme venovať niekoľkým okruhom:
– Význam scénografie v inscenáciách amatérskych divadelných súborov.
– Inšpirácie z tvorby niektorých profesií v divadle a v divadelných dielňach: scénograf, javiskový technik, výroba (dekorácie, kostýmy, rekvizity), maskér, kostymérka, osvetľovač atď.
– Kreslenie škíc, technických nákresov, vyrábanie modelov a pod.
– Analýza vybraných inscenácií uvedených na SŽ 2017.
Tvorivá divadelná dielňa je určená predovšetkým scénografom, režisérom a dramaturgom amatérskych divadelných súborov alebo záujemcom o scénografiu, réžiu a dramaturgiu, ktorí by sa chceli ďalej vzdelávať.
Účastníci si prinesú so sebou:
skicár A3, nožnice, rezací nožík, tužka, veľký trojuholník, 10 ks kladivkový papier A3