Preskočiť na obsah

Tvorivá dielňa Klaun v hračkárstve

Juraj Benčík, herec, mím a klaun Cirque du soleil
Absolvent herectva Vysokej školy múzických umení, účinkoval v súbore divadla Aréna profesora Milana Sládka. Zúčastnil sa na mnohých významných medzinárodných podujatiach a pracoval v mnohých výnimočných projektoch: Berlín – Pariser Platz. Otvorenie projektu Kulturjahr der Zehn, na pódiu pred Brandenburskou bránou pre viac ako dve tisícky divákov, kde Juraj Benčík odohral ako reprezentant Slovenska pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie svoju autorskú pantomímu na motívy Prvej knihy Biblie Genesis a Beethovenovej Ódy na Radosť Vyhnanie z raja.
Viedeň – Mozartjahr 2006, festival pri príležitosti 250. výročia narodenia hudobného skladateľa W. A. Mozarta, kde v medzinárodnom projekte rekonštrukcie jeho pôvodného libreta a partitúry KV 446 Pantomime v inscenácii profesora Milana Sládka Pantalone a Kolumbina účinkoval Juraj Benčík v postave Dottore.
Washington DC – festival Eurokids 2008, kde Juraj Benčík uviedol na šiestich rôznych scénach desať predstavení svojej autorskej inscenácie s pantomímou a bábkohrou Kapitán Pantho a papagáj Mimo, najprestížnejšie z nich v sále Kennedy culture Centre. V rokoch 2010 – 2012 účinkoval v Cirque du Soleil v putovnej show Corteo v role White Clown.

Vedeli ste, že podľa odborníkov na živú medziľudskú komunikáciu je viac ako 90 % informácií, ktoré si vo vzájomnom rozhovore vymieňame, neverbálnych a že logický význam vypovedaných slov predstavuje len 7 percent??!  Chcete vedieť, ako je to v divadle? Ako používať svoje telo a jeho pohyb, aby sme vytvorili hovoriaci obraz, a ako použiť svoj hlas (aj bez artikulovaných slov), aby sme vytvorili hovoriaci zvuk, a prečo tieto výrazové herecké prostriedky – javiskovú reč tela a významový zvuk – využívame omnoho častejšie a účinnejšie ako hovorené a spievané slovo?  Príďte si vyskúšať desať stupňov hereckej štylizácie, najmenšiu hereckú masku sveta a oživte rekvizitu ako svojho partnera. Začneme myslieť a cítiť ako KLAUN V HRAČKÁRSTVE, aby sme mohli vytvoriť javiskový klaunský výstup ako v cirkuse.
Čo je to neverbálna komunikácia a ako ju využívame v dramatickej tvorbe:
– javisková reč tela,
– reč obrazov (mimika, gestika, posturika),
– reč zvukov (ruchy a pazvuky),
– neverbálny javiskový monológ a dialóg (haptika, proxemika a parareč),
– neverbálny javiskový príbeh,
– neverbálna štylizácia (realistické herecké umenie, klaunské herecké umenie, umenie
   klasickej pantomímy a tanec),
– filozofia a psychológia klauna,
– komika a anatómia gagu
– poetika slapstick comedy,
– líčenie, kostým, rekvizita a animácia materiálu.
– tvorba klaunského výstupu – téma: KLAUN V HRAČKÁRSTVE.

Účastníci si prinesú so sebou:
klaunský kostým, klaunský nos a tri najobľúbenejšie hračky z detstva.