Preskočiť na obsah

Tvorivá dielňa Divadlo poézie

Mgr. Peter Janků, PhD., scénograf, dramatik, režisér, pesničkár
Ako scénograf spolupracoval s divadlami na Slovensku i v zahraničí (Slovenské národné divadlo, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Teatro Massimo v Palerme, Opera Academia di Verona, Národní divadlo moravskoslezské v Ostrave, Horácké divadlo v Jihlave, Studio Rubín v Prahe a pod.) V roku 2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010, ako aj ceny Slovenského rozhlasu za divadelnú hru Kamene života, ktorá bola zaradená medzi 120 najlepších európskych hier. Odvtedy ako dramatik a režisér pripravil v spolupráci so Slovenským rozhlasom v Bratislave niekoľko autorských hier. Pracoval aj ako umelecký šéf výpravy Štátnej opery v Banskej Bystrici a riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla v Bratislave.

Ako preniesť dušu básnika a jeho poézie na javisko a zároveň ho povýšiť do autentickej autorskej výpovede? Ako pracovať s divadelným znakom, javiskovou metaforou a metonymiou? Čo v súčasnosti môžeme považovať za DIVADLO POÉZIE a dajú sa určiť jeho hranice?

Odpovede aj na tieto otázky sa pokúsi hľadať tvorivá divadelná dielňa zameraná na oblasť DIVADLA POÉZIE. Spoločne prejdeme cestou od čítania a interpretácie textu cez rôzne metódy práce s ním, hľadanie jeho výtvarného a materiálového výrazu až po tvorbu samotného javiskového tvaru v rámci jeho inscenovania.

Východiskovým materiálom budú básne (voľný i viazaný verš) z rôznych období (Morgenstern, Kráľ), ktoré budú k dispozícii ako záchranná brzda.

Účastníci TDD si prinesú so sebou:
texty, ktoré ich zaujímajú, prípadne, na ktorých chcú pracovať so svojimi divadlami.