Preskočiť na obsah

Tvorivé divadelné dielne na festivale Scénická žatva 2018

Od telesnosti k materiálu a späť
  Lektorky: Mária Danadová a Monika Kováčová
Divadelná kritika
  Lektorka: PhDr. Elena Knopová, PhD.
Divadelná fotografia
  Lektor: Radovan Dranga
  Počet účastníkov dielne je už naplnený.

Počet účastníkov v jednotlivých dielňach je limitovaný. V prípade vyššieho počtu prihlásených účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu podľa dátumu prijatia prihlášky. Tvorivé divadelné dielne sú určené všetkým záujemcom o divadlo, ktorí dosiahli vek 15 rokov. Neplnoletí účastníci sa môžu na tvorivých dielňach zúčastniť iba so súhlasom rodičov. Písomný súhlas rodičov spolu s uvedením kontaktov na rodiča odovzdajú účastníci organizátorom pri akreditácii. Frekventanti dielní sú povinní zúčastniť sa na záverečných prezentáciách, ktoré budú 2. 9. 2018.
Termín zaslania prihlášky: do 31. júla 2018