Preskočiť na obsah

Archív divadla v roku 2017

Scénická žatva oslavuje 95. ročník súťaží

Súťaž a vrcholná prehliadka slovenských amatérskych divadelných súborov s medzinárodnou účasťou sa tento rok konala v dňoch 25. 8. - 29. 8. 2017 v Martine. V hlavnom programe vystúpilo 10 slovenských divadelných súborov a 6 recitátorov. Zahraničie reprezentovali dva súbory z ČR a jeden zo Srbska. Súčasťou Scénickej žatvy boli aj tvorivé divadelné dielne, diskusia o budúcnosti Scénickej žatvy a množstvo sprievodných programov.
Hodnotenie
Fotogaléria
Tlačová správa
Programový plagát
Ocenenie Scénickej žatvy
Žatevný chýrnik 1
Žatevný chýrnik 2
Žatevný chýrnik 3
Žatevný chýrnik 4

Divadlo a deti 2017

Priaznivci ochotníckeho divadla z celého Slovenska sa počas prvých troch júnových dní stretnú v Rimavskej Sobote na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti. Publikum bude mať od 1. do 3. júna možnosť vidieť 6 divadelných predstavení. Spestrením programovej ponuky sú tri divadelné predstavenia hostí a workshop Divadlo objektu, ktorý  bude viesť známa herecká dvojica Ľubomír Piktor a Katarína Aulitisová.

Viac
Propozície
Zoznam postupujúcich súborov
Programový plagát
Hodnotenie predsedu poroty
Protokol o udelení cien
Fotogaléria
Festivalový spravodajca OZVENY 1
Festivalový spravodajca OZVENY 2

Zlatou priadkou žila celá Šaľa

V dňoch 25. – 28. mája ovládli mesto Šaľa deti. Na 46. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka sa predstavilo 16 detských divadelných súborov, ktoré prešli cez krajské kolá súťaže. Pre vedúcich a režisérov súborov, seminaristov a lektorov boli určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou, ako aj divadelný workshop Cesta k metafore s deťmi staršieho školského veku pod vedením MgA. Mariany Čížkovej. Pre deti si študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU pripravili bohatý program, ktorého súčasťou boli predstavenia a tvorivé dielne.
Viac
Propozície
Zoznam postupujúcich súborov
Pozvánka s programom
Hodnotenie predsedu poroty
Listy detskej Tálie 1
Listy detskej Tálie 2
Listy detskej Tálie 3
Listy detskej Tálie 4
Výsledky
Fotogaléria

Fedim 2017

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých Fedim 2017 vyvrcholila tento rok v Tisovci 2. – 4. júna.
Propozície
Prihláška
Protokol o udelení cien
Programový plagát
Tlačová správa

Belopotockého Mikuláš 2017

Vyvrcholenie celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  amatérskeho divadla dospelých v roku 2017 organizuje Liptovské kultúrne stredisko s odbornou garanciou Národného osvetového centra. Bude sa konať v Liptovskom Mikuláši 8. – 11. júna 2017.
Propozície
Prihláška
Protokol
Programový plagát
Výsledky
Tlačová správa
Fotogaléria