Preskočiť na obsah

Archív Divadla v roku 2015

Scénická žatva 2015

93. ročník súťaží slovenských divadelných súborov

logo Scénickej žatvyV dňoch 26. – 30. augusta  2015 sa v Martine koná 93. ročník súťaží slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2015. Scénická žatva je vrcholnou celoštátnou divadelnou prehliadkou so zahraničnou účasťou.
Vyhlasovateľom celoštátnych postupových súťaží je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Odborným garantom celoštátnych postupových súťaží a prehliadky – Scénická žatva 2015 je Národné osvetové centrum.
Realizátorom vrcholnej celoštátnej divadelnej prehliadky s medzinárodnou účasťou – Scénická žatva 2015 je Národné osvetové centrum a mesto Martin.
Spoluusporiadateľmi Scénickej žatvy 2015 sú:
Mesto Martin; Centrum kultúry Martin, n.o.; Slovenské komorné divadlo, Martin; Dom odborov Strojár, s.r.o., Martin; Slovenské stredisko AITA/IATA; Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku; Turčianske kultúrne stredisko, Martin; SNK – Slovenské národné literárne múzeum, Martin a Matica slovenská.
Termín: 26. – 30. augusta  2015
Miesta: Slovenské komorné divadlo, Martin; Dom odborov Strojár, s.r.o., Martin; Festivalový stan; SNK – Slovenské národné literárne múzeum, Martin; Divadelné námestie; voľné priestranstvá v Martine a okolí
program
propozície

Divadlo a deti 2015

Okolo 70 divadelníkov z celého Slovenska sa stretlo 4. a 5. júna 2015 v Dome kultúry v Rimavskej sobote na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla dospelých hrajúcich pre deti s názvom Divadlo a deti. Víťazný kolektív bol nominovaný na vrcholnú prehliadku slovenského ochotníckeho divadla — Scénickú žatvu v Martine.
Protokol
Hodnotenie predsedu
Fotogaléria víťazného Divadla M z Púchova
Ozveny č. 1
Ozveny č. 2
propozície

ZLATÁ PRIADKA - ŠAĽA 2015

V dňoch 28. 5. – 31. 5. 2015 sa v Šali konal 44. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka – Šaľa 2015. Prehliadka je súčasťou Scénickej žatvy, aktuálne 93. ročníka súťaže slovenských divadelných súborov. Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko Šaľa. Z krajských kôl do súťaže postúpilo štrnásť detských divadelných súborov.

Viac
Pozvánka a program
Hodnotenie
Protokol s výsledkami
Fotogaléria víťazného súboru

EXIT 2015

Celoštátna postupová súťaž amatérskeho divadla a prehliadka s postupom na Scénickú žatvu 2015 v Martine, ktorej organizátorom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, je organizovaná na štyroch stupňoch. Celoštátny stupeň súťaže pripravený v spolupráci s mestom Levoča a organizačným garantom Mestským kultúrnym strediskom mesta Levoča a miestnymi inštitúciami sa uskutoční v dňoch 19. –  21. júna 2015.
Protokol PR Exit a Fedim 2015

Mladí divadelníci smerujú do Tisovca

Fedim 2015Na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke amatérskeho divadla mladých. FEDIM 2015 sa počas troch súťažných dní predstaví dvanásť divadelných súborov s trinástimi inscenáciami. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže, ktorá sa uskutoční v Tisovci 12. – 14. júna 2015, je Národné osvetové centrum a hlavným organizátorom Gemersko-malohontské osvetové stredisko.
viac
propozície
protokol programovej rady 2015 Fedim a Exit

Festival Aničky Jurkovičovej

Festival sa koná na počesť jednej z prvých ochotníckych herečiek na Slovensku Aničky Jurkovičovej, rodáčky z Nového Mesta nad Váhom. Zároveň je celoslovenskou prehliadkou neprofesionálnych divadelných súborov s insenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcej postavenie a poslanie ženy v živote spoločnosti.

štatút festivalu 2015