Propozície na rok 2019:

Belopotockého Mikuláš 2019 – propozície

Príloha č. 1 Belopotockého Mikuláš – protokol

Príloha č. 2 Belopotockého Mikuláš – hodnotiaca správa