Preskočiť na obsah

Výskum kultúry v roku 2010

Prieskum publika na Scénickej žatve 2010 Prieskum publika na Scénickej žatve 2010 [122 kB] Prieskum publika na FFV 2010 Prieskum publika na FFV 2010 [153 kB] Prieskum publika na HK 2010 Prieskum publika na HK 2010 [107 kB]

Scénická žatva 2010 - prieskum publika

Tohtoročnú Scénickú žatvu (26. – 30. 8. 2010) sprevádzali isté obavy, vyvolané výrazným znížením rozpočtu podujatia. Ohrozená, nakoniec len čiastočne limitovaná, bola aj organizácia prieskumu publika. Uskutočnili ho pracovníci KVK NOC (v sobotu poobede a večer a v nedeľu poobede) na vzorke 233 respondentov.
otvoriť celý prieskum

Folklórny festival Východná 2010 - prieskum publika

K výsledkom hodnotenia úrovne podujatia

56. ročník Folklórneho festivalu Východná sa uskutočnil v dňoch 2. – 4. júla 2010. V posledných dvoch dňoch (sobota poobede, nedeľa) pracovníci NOC v spolupráci s anketármi realizovali prieskum publika s tradičným cieľom – poznať štruktúru návštevníkov podľa niektorých relevantných ukazovateľov a zistiť mieru spokojnosti s úrovňou festivalovej ponuky a jej jednotlivými dimenziami. Anketári oslovili dovedna 500 respondentov. V stručnom komentári priblížime základné zistenia prieskumu, kompletné výsledky uvádzame v tabuľkovej časti aj s časovými radmi z tých rokov, kedy NOC prieskum vo Východnej organizovalo.
otvoriť celý prieskum

Hviezdoslavov Kubín 2010 - prieskum publika

Dobré správy z Hviezdoslavovho Kubína 2010

Tohtoročná súťaž recitátorov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila v novom termíne – v dňoch 24. až 26. júna 2010. Je logické, že do ankety, ktorou sme zisťovali názory divákov aj účastníkov na priebeh a úroveň podujatia, sa dostala i otázka reflektujúca postoje k zmene termínu. Hneď na úvod možno konštatovať, že vyše dvoch tretín respondentov termín akceptovalo a zhruba pre dve desatiny je indiferentný, len približne každý desiaty respondent sa prihováral za október.

otvoriť celý prieskum