Propozície 2018

AMFO – propozície 2018

Príloha č. 1 AMFO prihláška

Príloha č. 2 AMFO protokol

Príloha č. 3 AMFO hodnotiaca správa

Príloha č. 4 AMFO odporúčaní porotcovia_2018