Preskočiť na obsah

Rok kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku

Pramene byzantskej tradície na Slovensku Pramene byzantskej tradície na Slovensku [2 MB]

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Pramene byzantskej tradície na Slovenskuvýstava a cyklus prednášok z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010


Termín:
3. 11. 2010 – 3. 12. 2010
Miesto: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava
Organizátori: Slovenský komitét slavistov; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky; Národné osvetové centrum; Gréckokatolícka eparchia v Bratislave
Kurátori výstavy: Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. a Mgr. Andrej Škoviera, PhD.
Tento projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave.

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Usporiadané sú do tematických okruhov podľa obsahu alebo uplatnenia sa v cirkevnej či mimocirkevnej sfére.
Cieľom výstavy a prednášok je priblížiť tradičné duchovné a kultúrne hodnoty cirkvi byzantsko-slovanského obradu, ktoré sa na Slovensku opierajú o cyrilo-metodské dedičstvo.
Prezentované pamiatky sú súčasťou digitalizovanej databázy, ktorá postupne vznikla v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v rámci viac ako desaťročného systematického výskumu cyrilských a latinských písomností spätých s priestorom pôvodnej Mukačevskej eparchie. Pred jej rozdelením patrili do jej správy (jurisdikcie) nielen veriaci z východného Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi (dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny), ale aj gréckokatolícki veriaci na Dolnej zemi (Báčka a Sriem) i v časti Sedmohradska. Etnická, jazyková, kultúrna a konfesionálna rôznorodosť priestoru prirodzene ovplyvnila obsahovú i formálnu stránku písomností, ktoré sú podnes príkladom vzájomného obohacovania sa.
Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku vznikla v spolupráci Slovenského komitétu slavistov so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom a Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku.
Prednášky, ktoré počas výstavy odznejú, sú tematicky späté s Rokom kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a vychádzajú z vedecko-výskumných okruhov riešených v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.

Pramene byzantskej tradície na Slovensku Pramene byzantskej tradície na Slovensku [2 MB]

Publikácia Duchovné Slovensko

Reprezentačná farebná obrazová publikácia Duchovné Slovensko bude prvá svojho druhu na Slovensku. V deviatich kapitolách zoradených podľa prevažujúcich prvkov slohových období predstaví architektonické sakrálne pamiatky Slovenska od predrománskych až po nové kostoly postavené po roku 1989. Hlavný text, od kolektívu autorov pod vedením Dr. Slavomíra Ondicu, priblíži vývoj jednotlivých cirkví na Slovensku a ich súčasnú štruktúru. Každá kapitola bude uvedená odborným architektonickým textom Dr. Dariny Petránskej charakterizujúcim dané slohové obdobie. Vyše päťsto výberových farebných fotografií bude mať stručné faktografické popisky. Kniha bude mať 384 strán a resumé v anglickom jazyku. Jej vydavateľmi sú Spolok sv. Vojtecha v Trnave a autor fotografií Dionýz Dugas. Kniha vyjde v rámci Roka kresťanskej kultúry v októbri 2010.

 

KALENDÁRIUM
PROGRAMOVÁ PONUKA

Vyzývame všetkých tvorcov a organizátorov podujatí zaradených do Kalendária Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku, aby nás informovali o zmenách, pripadne  zrušení uverejnených termínov podujatí  čítať ďalej


Dr. Miroslav Holečko a dr. Ľubor Hallon vystúpili 2. 3. 2011 v relácii TV LUX Doma je doma za Národné osvetové centrum, ktoré bolo spoluorganizátorom Národných dní Juraja Fándliho, ktoré sa konali pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia v dňoch 6. a 7. 3. 2011 v Doľanoch.
otvoriť archív TV LUX (Doma je doma č. 122) zo dňa 2. 3. 2011

Rok 2010 sa niesol v znamení Roku kresťanskej kultury. Zhrnutie a zhodnotenie podujatí, ako aj celého Roku s perspektívou blížiaceko sa významného 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko urobia hlavný garant RKK Miroslav Holečko spolu so svojim kolegom z Národného osvetového centra Luborom Hallonom a Eva Škodová, hovorkyňa participujúcej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Moderuje Roman Tarina.
otvoriť archív TV LUX (Doma je doma č. 88) zo dňa 13. 1. 2011

 

Očami (ne)viditeľné (3. 12. – 9. 1. 2011)

3 ročníky medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA (3. 12. – 9. 1. 2011)

výstava a cyklus prednášok Pramene byzantskej tradície na Slovensku (3. 11. 2010 – 3. 12. 2010)

Publikácia Slovensko – ilustrovaná encyklopédia pamiatok architektúry a umenia

Publikácia Duchovné Slovensko (október 2010)

bl. P. P. Gojdič – „Život nie je ťažký, ale veľmi vážny.“ (24. - 26. 9. 2010, Kľokočov)

výstava Misia – slovenskí saleziáni vo svete (7. – 27. 9. 2010, Košice)

 

 

Deň Bachovej hudby na Slovensku (28. 7. 2010, kostoly na Slovensku)

výstava ORA ET ARS – SKALKA 2010 (17. 7. 2010, Veľká Skalka)

Mládež spieva v Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku (18. 6. - 20. 6. 2010, Rimavská Sobota)

XV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže Gorazdovo výtvarné Námestovo (17. 6. 2010, Námestovo)

Dni starej hudby (1. 6. – 14. 6. 2010, Bratislava)

Ars Liturgica – Zlatníctvo v službách liturgie (14. 5. 2010, Bratislava)

Rodina - moja budúcnosť (apríl – december 2010, Michalovce)

ORA ET ARS – SKALKA (31. 3. 2010, putovná výstava)

Spomienkové oslavy 225. výročia narodenia Jána Hollého (27. 3. 2010, Borský Mikuláš)

Cirkev ocenila umelcov cenou Fra Angelico zdroj www.tkkbs.sk; fotogaléria) (19. 02. 2010, Bratislava)

STV 2, Sféry dôverné - Sv. Gorazd - nástupca sv. Metoda (27. 01 2010, treba kliknúť pri výbere na 4. týždeň)
tlačová konferencia o RKK 2010 na Slovensku  (26. 1. 2010, Bratislava; zdroj www.tkkbs.sk)
archívne video www.tvlux.sk (14. 1. 2010)
archívne video www.tvlux.sk (28. 12. 2009)

príhovor garanta Roka kresťanskej kultúry 2010 v NOC
príhovor predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru
príhovor predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR
festival Bachovej hudby na Slovensku (21. 3. 2010, 28. 7. 2010, kostoly na Slovensku)

KALENDÁRIUM  RKK 2010 - vydané tlačou (december 2009) KALENDÁRIUM RKK 2010 - vydané tlačou (december 2009) [186 kB]

Neprehliadnite!

Neprehliadnite dôležité organizačné informácie o Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku

 

Zvučka a logo Roka kresťanskej kultúry 2010

MP3 audio Zvučka k Roku kresťanskej kultúry (hlas Jana Hanusková)
 

 

MP3 audio: Zvučka k Roku kresťanskej kultúry (hlas Jozef Šimonovič)

 

 


logo RKK 2010 vo formáte pre web
logo Roka kresťanskej kultúry (pre WEB) logo Roka kresťanskej kultúry (pre WEB) [317 kB]

logá
RKK 2010 pre iné propagačné účely
logo-RKK.tif  logo-RKK.tif [9 MB] (RGB - IBM)
logo-RKK.tif  logo-RKK.tif [6 MB] (CMYK - IBM)
(RGB - McIntosh)
(CMYK - McIntosh)

Správca obsahu stránky Rok kresťanskej kultúry

Kontakt:
PaedDr. Miroslav Holečko
kurátor pre kresťanské tradície
Národné osvetové centrum
Nábrežie I. Krasku 1, 921 01 Piešťany.
Korešpondenčná adresa:
Námestie SNP 12, 812 34  Bratislava,
tel.: 02 204 712 40, 0918 817 131;
e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk

Programová ponuka RKK

 

logo Roka kreťanskej kultúry 2010

V rámci tejto rubriky prinášame programovú ponuku rozličných umeleckých telies i ďalších inštitúcií, ktoré by sa svojímkultúrnym repertoárom chceli prezentovať v projekte RKK 2010 na Slovensku. Uvádzame ich konkrétne ponuky aj s kontaktmi, ktoré môžu využiť všetci záujemcovia o ich produkciu a dohodnúť s nimi podmienky realizácie programov.

 

  Rodina - moja budúcnosť (apríl – december 2010)

Dni Starej Hudby 2010 - Musica religiosa

Farár z (M)ARSU

 

Deň Bachovej hudby na Slovensku

spevácky zbor Kyrillomethodeon

Chváľme nášho Pána 5. ročník

ORA ET ARS 

Duchovné a náboženské motívy v súčasnom umení

Revúcke augustové dni

3. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – Skalka 2010

Premiéra koncertu

Prezentačné pásmo: Pavol Strauss – večný disident

Herodes a Herodias – činoherná inscenácia

Sestra Angelika

František z Assisi - muzikál

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS